Konkurs za upis na doktorske studije

Drage kolege,

Obaveštavamo Vas da je u toku Konkurs za upis na doktorske studije za školsku 2017/18. godinu. Detaljne informacije možete naći na sajtu Medicicnskog fakulteta na sledećem linku: http://www.mfub.bg.ac.rs:8080/sr/vesti/naslovna/vest.dot?id=120615.
Upis primnjenih kandidata će biti organizovan od 12-14.10.2017. Za sve primnjene kandidate važiće novi Pravilnika o sticanju naučnog naziva „doktor medicinskih nauka“.

Uskoro će na ovom sajtu biti detaljno pojašnjenje novina u Prvilniku.