Nova generacija studenata master programa

Obaveštavamo Vas da je nastava na Master programu Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem počela 17.11.2017. god.

Nova generacija studenata master programa, je svoje obavezne predmete, započela nastavom na predmetu: Metodologija naučnog i kliničkog istraživanja u sportskim nauka sa osnovnim principima etike.

Nastava se odvija na Institutu za Medicinsku fiziologiju.