Izveštaj sa predavanja dr Cristiano Eirale

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je gost Katedre Medicine sporta, istaknuti sportski stručnjak, doktor Cristiano Eirale, upravo postavljeni lekar Paris Saint-Germain Football Club, održao predavanje u petak 9. februara 2018. god na Katedri za Medicinsku fiziologiju na temu: “Football injuries and how they affect the performance”. U okviru svog predavanja, dr Eirale je studentima Master i Doktorskih studija, ali i specijalizantima Medicine sporta, predstavio novine u istraživanjima sportskih povreda fudbalera. U interaktivnom predavanju, slušaoci su mogli da saznaju o učestalosti povređivanja, kada povrede nastaju ćešće – tokom treninga ili tokom utakmice, vrsti povreda, mehanizmima povređivanja, ali i uticaju faktora sredine, temperature, karakteristika fudbalskog terena,  trenažnog opterećenja, modaliteta treninga. U toku predavnja dr Eirale je predstavio najnovije studije objavljene u eminentnim časopisima, u kojima je učestvovao kao istraživač u ovoj oblasti, njihove rezultate i načine da te rezultate iskoriste lekari u svakodnevnoj praksi. Nakon predavanja dr Eirale je odgovarao na pitanja slušalaca kada i kako, na osnovu njegovog iskustva kao timskog doktora, treba doneti odluku o povratku igrača u terenažni proces, i o ravnoteži odluke zasnovane na medicinskim dokazima i pritisku uprave kluba, najpre trenera da se u što kraćem periodu povređeni igrač vrati na teren. Takođe, diskutovano je i o konkretnom problem našeg kolege, timskog lekara lokalnog ženskog rukometnog tima, o sve učestalijem povređivanju igračica. dr Eirale je sugeriso da najpre treba istražiti razloge povređivanja i mehanizme nastanka povreda, delovati na prevenciji, uz istovremeno lečenje već nastalih povreda standardnim metodama fizikalne terapije. Prof. dr Sanja Mazić je zajedno sa dr Eiral komentarisala o uticaju različitih pristupa u treningu sportista na povređivanje igrača i koliko se u Evropskim zemljama razlikuju uslovi treninga, broj utakmica nedeljno, odnosno opterećenje sportista, kao i metode oporavka sportista.  Istakli su da je neophodan multicentričan pristup povredama i da na osnovu iskustva iz različitih regiona sveta, može da se ukaže na načine prevencije povreda u sportu.

Predavnju je prisustvovao i istaknuti stručnjak dr Žarko Vučković, opšti hirurg u Aspetar Klinici (Aspetar Qatar Orthopedic and Sport Medicine Hospital, Doha, State of Qatar). dr Vučković je domaćoj javnosti poznat kao timski lekar različitih nacionalnih selekcija u rukometu.  Aktuelno, dr Vučković rukovodi istraživanjima u oblasti učestalosti preponskog bola i ingvinalne hernije kod sportista. U toku diskusije dr Vučković se uključio da objasni modele različitih terapijskih pristupa kod preponskog bola, ali i medicinskim nalazima koji dovode do odluke o hiruškom lečenju ingvinalne hernije. Ukazao je na najnovije protokole lečenja preponskog bola sa posebnim akcentom na medicinu zasnovanu na dokazima.

Drugo predavanje održao je profesor Saša Bubanj sa Katedre za primenjenu kineziologiju, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu. Prof. Bubanj je rukovodilac master akademskih studija pod nazivom „Fizičko vaspitanje, fizička aktivnost i zdravlje“, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Nišu. Urednik je međunarodnog naučnog časopisa Univerziteta iz Niša, pod nazivom „Facta Universitatis Series Physical Education and Sport“. Rukovodilac je nacionalnog projekta Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, koordinator i učesnik u brojnim međunarodnim, regionalnim i nacionalnim projektima (Tempus, Erasmus+, GIZ, i dr.). Profesor Bubanj je predstavio svoja istraživanja u oblasti biomehanike, tj., analizu sudara stopala sa podlogom prilikom hodanja i trčanja sportista i nesportista (različitih pacijenata sa narušenim normalnim obrascem hodanja). U okviru analize upoređivane su tehnike iskoraka i sudara sa podlogom prednjim, srednjim i zadnjim delom stopala (tzv. trčanje na prstima i petama). Ukazano je na neophodnost daljih istraživanja naročito u oblasti rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Takođe, prof. Bubanj je demonstrirao ispitivanje eksplozivne snage tipa vertikalne skočnosti na portabilnoj tenzometrijskoj platformi (Quatro Jump Kistler) po posebnom protokolu skoka sa počučnjem, koji omogućuje objektivno merenje sile reakcije podloge i nepunih 80 različitih parametara vezanih sa ispoljenom snagom mišića, visinom skoka i vremenom reakcije.

 

Katedra Medicine sporta