Konkurs za upis na master akademske studije

Konkurs za upis na master akademske studije

Univerzitet u beogradu Medicinski fakultet  raspisuje Konkurs za upis na Master akademske studije  –  Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem  2018/2019. godinu – 36 studenata

 

Uslovi za upis:

  • Prethodno ostvaren obim osnovnih studija od najmanje 240 ESPB stečenih na akreditovanoj instituciji, tj. visoka stručna sprema stečena na Medicinskom fakultetu, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i na Filozofskom fakultetu, odsek Psihologija
  • Znanje engleskog jezika
  • Kompjuterska pismenost

Prijave po konkursu primaju se od 24. septembra do 4. oktobra 2018. godine u Službi za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta, Dr Subotića 8.

 

Master akademske studije iz Fizičke aktivnosti, zdravlja i terapije vežbanjem traju jednu godinu (60 ESPB). Završavanjem studija, odnosno odbranom master rada, stiče se zvanje  Master sportske i terapijske fizičke aktivnosti.

Studijski program pripada polju medicinskih i društveno-humanističkih nauka,  oblast medicinske nauke, a obuhvata obavezne i  izborne predmete, kao i izradu master akademskog rada.

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji i visini školarine mogu se videti na internet stranicama Medicinskog fakulteta: www.mfub.bg.as.rs i dobiti na broj telefona 011 36 36 369.

Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem akreditovane su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Program je razvijen zajedničkim radom renomiranih međunarodnih eksperata i eksperata sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru TEMPUS projekta br.544362-TEMPUS-1-IT-TEMPUS-JCPR