Studenti medicine na razmeni – poseta IKVB „Dedinje“ i Medicinskom centru „Rudo“

Kako bismo studente medicine koji učestvuju u razmenskom programu IFMSA upoznali sa svim projektima u koje je uključena Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem, organizovali smo posetu IKVB „Dedinje“ i Medicinskom centru „Rudo“, sa kojima Laboratorija blisko sarađuje.

Na ovaj način su studenti iz Italije, Španije, Brazila i Belgije mogli da učestvuju u delatnostima Laboratorije koje se odnose na pacijente sa hroničnim nezaraznim bolestima i na taj način upoznaju značaj funkcionalnih testiranja ne samo u sportu, već i u populaciji hronično obolelih pacijenata.