Radionica za studente medicine na razmeni – određivanje posebne zdravstvene sposobnosti za učešće u sportskim aktivnostima u populaciji vrhunskih sportista takmičara – protokol Republike Srbije

Za polaznike avgustovske grupe studenata medicine na razmeni (program IFMSA Srbija) organizovali smo radionicu čija je tema bila određivanje posebne zdravstvene sposobnosti za učešće u sportskim aktivnostima u populaciji vrhunskih sportista takmičara, sa posebnim osvrtom na funkcionalnu dijagnostiku u vrhunskom sportu.

Radionica je obuhvatila prikaz svih zdravstvenih pregleda koji se sprovode u cilju određivanja posebne zdravstvene sposobnosti za učešće u sportskim aktivnostima u populaciji vrhunskih sportista takmičara:

  • Prikupljanje opštih podataka o sportisti
  • Prikupljanje podataka o sportskoj aktivnosti kojom se sportista bavi
  • Uzimanje medicinske anamneze
  • Određivanje antropometrijskih parametara sportiste (telesna masa, telesna visina, indeks telesne mase, procenat telesne masti, procenat mišića – metodom bioimpendance)
  • Fizikalni pregled sportiste
  • Elektrokardiogram u miru
  • Laboratorijska ispitivanja kompletne krvne slike i biohemijskih parametara
  • Ultrazvučni pregled srca
  • Test opterećenja na ergometru sa kontinuiranim praćenjem EKG-a

Predavači na radionici bili su stalni članovi Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem: prof. dr Marina Đelić, specijalista pedijatrije, asist. dr Biljana Đurić i asist. dr Nikola Topalović, specijalisti sportske medicine.

Studenti iz Italije, Poljske, Slovačke, Španije i Maroka imali su jedinstenu priliku da od početka do kraja isprate svaki korak zdravstvenog pregleda u cilju određivanja posebne zdravstvene sposobnosti za učešće u sportskim aktivnostima, koji se u Republici Srbiji sprovodi prema Pravilniku o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka iz juna 2020. godine.