Prvi odbranjen doktorat na modulu doktorskih akademskih studija – Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama

Sa velikim ponosom Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem ističe uspešnu odbranu prvog doktorata na modulu doktorskih akademskih studija – Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama. Javnoj odbrani doktorata pod nazivom „Adaptacija respiratornog sistema kod vrhunskih sportista u odnosu na tip sporta i povezanost sa konzumiranjem duvanskih proizvoda“ pristupila je dr Slavica Đorđević – Šaranović, specijalista pneumoftiziologije. Mentor na disertaciji bila je rukovodilac naše Laboratorije prof. dr Sanja Mazić. Odbrana je održana u četvrtak, 23.12.2021. godine u 13 časova u svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu pred Komisijom u sastavu: Prof. dr Dušan Mitrović, Prof. dr Vesna Bjegović – Mikanović i Prof. dr Zvezdan Milanović.

Dr Slavica Đorđević – Šaranović dugi niz godina uspešno radi sa našim najtrofejnijim sportistima, kao jedan od stalno zaposlenih članova stručnog tima Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Svoju blistavu i dugogodišnju karijeru posvetila je radu i pripremi mnogobrojnih reprezentativaca i sportista takmičara na nacionalnom i internacionalnom nivou. Zbog svoje stručnosti i vedrog i veselog duha veoma je omiljena među našim sportistima. Dr Đorđević – Šaranovć, takođe pripada generaciji doktoranada koja je prva upisana na modul doktorskih akademskih studija – Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama.  Za temu doktoske disertacije dr Šaranović je izabrala jedinstvenu i specifičnu grupu vrhunskih sportista i prvi je naučni radnik u našoj zemlji koji je na ovoj grupi ispitivao efekat duvanskog dima u smislu sportskog rezultata. Izrada i odbrana disertacije koja obrađuje ovako veoma aktuelnu temu u okviru sportskih nauka predstavljaju jednu velelepnu krunu dugogodišnje karijere dr Đorđević – Šaranović.

Nadamo se da će pozitivan primer dr Đorđević – Šaranovć poslužiti kao podrška svim našim doktorandima da u ovoj, za sve medicinske radnike veoma izazovnoj situaciji, ostvare svoj cilj i odbrane svoje doktorske disertacije u predviđenim rokovima.