Obuka članova Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem u okviru kampanje „Život je u tvojim rukama“

Duh predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika ne uspeva da uspori rad i aktivnosti članova i saradnika Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem. U okviru kampanje „Život je u tvojim rukama“ članovi Laboratorije su zajedno sa specijalizantima Sportske medicine i doktorantima modula doktorskih akademskih studija Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama pohađali drugi trenažni kurs u cilju sticanja instruktorskog sertifikata na polju obuke naših sportista i sportskih stručnjaka o merama koje treba primenite na terenu u slučaju iznenadnog srčanog zastoja. Ovaj kurs je bio organizovan u subotu 25.12.2021. godine u prostorijama Laboratoije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem, na Institutu za medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Kampanju „Život je u tvojim rukama“ su zajedno organizovali Olimpijski Komitet Srbije i Crvenog krsta Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ova kampanja ima za cilj da sportisti i sportski stručnjaci (treneri i fizioterpeuti) budu osposobljeni za mere kardiopulmonalne reanimacije i upotrebu spoljašnjih automatskih defibrilatora. Planirano je da kampanjom bude obuhvaćeno što više sportskih saveza i sportskih društava širom Republike Srbije. O važnosti kampanje govori i podrška vrhunskih sportista koji su snimili promotivni materijal. Obuku će, pored članova Crvenog krsta Srbije, sprovoditi i obučeni lekari – instruktori različitih specijalnosti (specijalisti sportske medicine,  pedijatrije, interne medicine, fizikalne medicine i dr.), kao i naši doktoranti.

Sve učesnike edukacije pozdravio je predsednik Crvenog krsta Srbije, prof. dr Dragan Radovanović, inače i lekar Olimpijskog tima Srbije. U svom intervuju za više medijskih kuća, koje su pratile ovu edukaciju, prof. dr Radovanović istakao je značaj koji sprovođenje ove kampanje ima u cilju prevencije iznenadne srčne smrti na sportskom terenu i obuka što većeg broja direktnih učesnika u sportu koji su neposredno prisutni na terenu. Jedino udruženim aktivnostima Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Olimpijskog Komiteta Srbije i Crvenog krsta Srbije biće ostvarena adekvatna edukacija lekara i sportskih stručnjaka koji se nalaze na prvoj liniji reagovanja na svim sportskim događajima.

Drago nam je da se dugogodišnja saradnja koja postoji između članova Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem i Crvenog krsta Srbije nastavlja u okviru velikih projekata poput kampanje „Život je u tvojim rukama“. Planiramo da u budućnosti organizujemo sve još nekoliko kurseva poput ovog. Jedino udruženim timskim radom bićemo u mogućnosti da stvorimo bezbednu sredinu za sportsiste, sportske stručnjake i njihove verne pratioce i navijače.