Connected4Health – A Medical and Humanities-based Approach to Navigating Obesity and Eating Disorders (Eds) in Young People

Univerzitet u Beogradu jedan je od sedam partnera na projektu Connected4Health – A Medical and Humanities-based Approach to Navigating Obesity and Eating Disorders (Eds) in Young People (Medicinski i humanistički pristup gojaznosti i poremećajima ishrane kod mladih) koji se od 1. decembra 2021. godine realizuje u okviru programa Erazmus +.

Predstavnik Univerziteta u Beogradu na ovom projektu je Medicinski fakultet. Projekat je namenjen nastavnicima/edukatorima u oblasti ishrane/dijetetike i dijabetologije, psihoterapije, medicinske komunikacije, terapije vežbanjem i pedijatrije, zatim specijalizantima u različitim medicinskim oblastima koji rade sa pacijentima koji pate od problema sa ishranom, te studentima master studija/studentima na višim godinama osnovnih studija Medicinskog fakulteta.

Planirani rezultati projekta podrazumevaju izradu priručnika, kurikuluma seminara i seta za obuku, koji će biti na raspolaganju navedenim ciljnim grupama.

https://connected4health.pixel-online.org/index.php