U predvečerje početka svetskog prvenstva u fudbalu, Doha, Katar, 2022., Profesor zadužen za medicinsko zbrinjavanje učesnika prvenstva biće gost našeg Fakulteta i Laboratorije

Pristupno predavanje Prof. dr Pieter D’Hooghe, medicinskog direktora Aspetar klinike

Ispred Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem, obaveštavamo vas da će medicinski direktor Aspetar klinike Doha, Katar, Pieter D’Hooghe, u petak 17.06.2022. održati pristupno predavanje na temu „There’s no such thing as simple ankle sprain in elite Sports“ u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu sa početkom u 13 časova. Navedenim pristupni predavanjem dr D’Hooghe biće promovisan u Profesora po pozivu Medcinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Imamo zadovoljstvo i čast da je dr Pieter D’Hooghe prihvatio poziv i pristao da bude deo našeg stručnog i naučnog tima inostranih stručnjaka u oblasti sportskih nauka. Naime, dr D’Hooghe je tokom niza godina rada i aktivnosti u oblasti ortopedske hirurgije i sportske medicine, postigao ogromne uspehe u hiruškom lečenju povreda kolena, skočnog zgloba i stopala, posebno se specijalizujući za artroskopski, minimalno invazivni hiruški pristup. Svoje znanje i veštine u ovoj oblasti dr D’Hooghe će nesebično podeliti sa nama tokom svog boravka u Srbiji i tokom posete Medicinskom fakultetu i našoj Laboratoriji.

Kratak izvod iz biografije: Prof dr Pieter D’Hooghe je poreklom iz Belgije gde je i započeo svoju karijeru, a zatim nastavio da se usavršava u više evropskih medicinskih centara. Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije završio je u Univerzitetskoj bolnici Leuven u Belgiji, nakon čega se zapošljava kao saradnik u amsterdamskoj Univerzitetskoj bolnici kod dr Niek van Dijk-a gde se specijalizuje za minimalno invazivnu sportsku traumatologiju donjih ekstremiteta. Takođe je radio je na odeljenju ortopedske hirurgije AZ Delta u Roeselareu u Belgiji, i kao direktor FIFA F-MARC Flamanskog hirurškog centra izvrsnosti, gde je lečio mnoge vrhunske sportiste iz Belgije i sveta.

Pored stručnog usavršavanja, dr D’Hooghe je ostvario i izuzetno uspešnu akademsku karijeru. Završio je tri master akademska programa iz razlicitih oblasti Sportske Medicine, Tropske medicine i Medicinskog menandžmenta. Doktorske studije iz oblasti ortopedske hirurgije završio je na Medicinskom fakultetu u Liježu, gde je disertaciju odbranio sa najboljom ocenom. Profesor D’Hooghe objavio je preko 150 publikacija, od čega 82 radova u celini u časopisima na SCI listi, koji su citirani 609 puta. Prema bazi Skopus, H indeks je 14. Urednik je 8 udžbenika o sportskim povredama potkolenice i autor više od 40 poglavlja u knjigama i udžbenicima. Član je uređivačkog odbora ili recenzent u više stručnih časopisa; Journal of Science and Medicine in Football, BMC Musculoskeletal Disorders, American Journal of Sports Medicine (AJSM), British Journal of Sports Medicine (BJSM), kao i pomoćnik urednika Aspetar Sports Medicine Journal. Kao član borda F-MARC (Football Medical Assessment and Research Center), od 2010. godine autor je ili saradnik u preko 400 F-MARC publikacija.

Svoje ogromno znanje i iskustvo, takođe, nesebično prenosi i mladim studentima medicine na Weil Cornel Univerzitetu, na kom je angažovan kao predavač na Katedri hirurgije. Dr D’Hooghe je i predsednik ISAKOS Komiteta (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, Međunarodno udruženje za artroskopiju, hirurgiju kolena i sportsku ortopediju), gde predvodi međunarodnu grupu medicinskih stručnjaka u oblasti artroskopske sportske ortopedije. Aktuelni je predsednik radne grupe za mlade istraživače ovog udruženja.

Pored edukacije i naučno-istraživačkog rada, Prof. D’Hooghe, inače bivši vrhunski sportista i instruktor FIFA, angažovan je kao stariji ortopedski konsultant za 7 fudbalskih timova Lige šampiona u Evropi, od 2017. godine i u FK Crvena Zvezda, u 1 timu u SAD i 4 tima u Aziji. Aktuelni je direktor Bolnice za ortopediju i sportsku medicinu Aspetar u Dohi, Katar, koja je jedna od najprestižnijih ustanova tog tipa u svetu.

Tokom pandemije COVID-19 Katedra za medicinu sporta Medicinskog fakulteta u Beogradu, uz pomoć Visiting Profesora naše Katedre, dr Nebojše Popovića organizovala je Belgrade Sports Medicine E Forum gde je Prof dr Pieter D’Hooghe održao veoma zapaženo predavanje pod nazivom: Ankle injuries in athletes. Nadamo se da ćemo zajedno dočekati ui ugostiti Prof. dr Pietera D’Hooghe.