Dragan Đurđević
Dragan Đurđević

Razlog upisa na Master studije PAHET

Želja za proširivanjem znanja u oblasti sportske medicine i primenu kod dece, trudnica, rekreativaca i sportista. Nakon osam odslušanih modula, kroz metode interaktivne nastave i obrade savremenih tema iz oblasti sportske medicine, master program Fizička, aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem ispunjava očekivanja koja sam imao prilikom upisa.

Biografija:

Rođen je 09.07.1973.godine u Valjevu. Osnovnu i srednju školu – Valjevska gimnazija (prirodno-matematički smer) je završio u Valjevu. Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Beogradu, upisao je 1992/93., a završio 2001.godine, sa prosečnom ocenom 8,29 i ocenom 10 sa završnog ispita. Tokom studija nekoliko godina je proveo u USA radeći kao lični trener, pored toga i kao koordinator aktivnosti i instruktor u najvećoj nevladinoj organizaciji u tom delu Amerike - After School Matters u Čikagu, sprovodeći programe za srednjoškolce iz vulnerabilnih populacionih grupa, gde je godišnje bilo uključeno blizu 30.000 učenika. Pored toga na Harry S. Truman College-u je završio najviši nivo engleskog jezika, kao nematernjeg jezika. U toku studija, a i nakon toga, je učestvovao u realizaciji višegodišnjeg naučnog projekta na Fakultetu fizičke kulture, kojim je rukovodio prof. dr Vladimir Koprivica. U međuvremenu počinje da radi kao organizator programa korišćenja i održavanja sportskih objekata u UFK Valis u Valjevu (Hala sportova i SRC Petnica), nakon čega odlazi na mesto generalnog sekretara Sportskog saveza Valjeva. Od septembra 2005-2009. god. je bio na mestu sportskog direktora PK Valis, period kada su postizani najveći rezultati kluba (oboreno je više državnih rekorda i osvojeno više prvih mesta na republičkim prvenstvima). Takođe, od septembra 2005.godine je zaposlen u Valjevskoj gimnaziji, gde i danas radi kao profesor i pomoćnik direktora. Od februara 2017. god. je član Upravnog odbora Biciklističkog saveza Srbije. Dugo godina radi na promociji zdravih stilova života.

Do sada se usavršavao u oblasti strategije razvoja fizičkog vaspitanja i njegove uloge u promociji i unapređenju fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju kvaliteta života, povezanog sa zdravljem (fizičko, psihološko i socijalno funkcionisanje), kao i individualnog planiranja, doziranja i kontrole programa vežbanja i ishrane, kroz redovno vežbanje, prevenciju i terapiju bolesti, kao i prevenciju nasilja.

Pored znanja engleskog jezika, služi se nemačkim i francuskim jezikom.

Bio je reprezentativac Jugoslavije i višestruki prvak Srbije u biciklizmu.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Procena prevalencije prekomerne telesne mase i gojaznosti adolescenata na osnovu antropometrijskih merenja i metodom bioelektrične impedanse