Lana Krzman
Lana  Krzman

Razlog upisa na Master studije PAHET

Kao specijalizant sportske medicine, master studije su bile odlična prilika za sticanje novih znanj a u oblasti sportske medicine. Posebno sticanje praktičnih znanja u prevenciji i lečenju raznih bol esti fizičkom aktivnošću, činile su ove studije veoma zanimljivim.

Biografija:

Rođena je 02.10.1980.godine. Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu završila  je 2014.god., sa prosečnom ocenom 7.94 i ocenom 10 sa završnog ispita. Od januara 2017.godine je zaposlena kao timski lekar u Košarkaškom klubu Crvena Zvezda. Osnovnu specijalizaciju iz Medicine sporta upisala je oktobra 2015.god. Godine 2016., završila je kurs za timskog doktora ( Team physician development course--FIMS2016, Ljubljana Slovenija).