Đorđe Batinić
Đorđe Batinić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Dozirana fizička aktivnost kao vodeći terapijski modalitet savremene medicine i prevencije.

Biografija:

Rođen je u Sarajevu 25.02.1987. godine. Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu upisao je 2005. godine, a završio 2012.godine, sa prosečnom ocenom 8.30 i odličnom ocenom sa završnog ispita. Od 2013. godine je zaposlen u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd. Osnovnu specijalizaciju iz Medicine sporta upisao je 2014. godine.

Završio je sledeće kurseve: ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva, FIMS- razvojni kurs klupskog lekara, kurs za predavača prve pomoći u okviru Crvenog krsta Srbije. Oblasti interesovanja su: funkcionalna testiranja (ergometrije i ergospirometrije) vrhunskih sportista, dece i rekreativaca kao i sportske povrede.

Spisak radova:

  1. Tomovic M, Batinic Dj, Djordjevic Saranovic S, Antic M. Anthropometric features of elite male basketball players regarding their playing position. Can a high BMI be a health risk for this group of athletes? Br J Sports Med 2016;50:A82.