Nikola Topalović
Nikola Topalović

Razlog upisa na Master studije PAHET

Imajući u vidu da je u 21. veku potenciran značaj fizičke aktivnosti i vežbanja kao suštinskog elementa ljudskog zdravlja i postojanja, kao i prevencije i terapije niza bolesti, mišljenja sam da fizičku aktivnost treba integrisati u svakodnevni život kao prirodnu i neophodnu potrebu svih ljudi. Master studije su fenomenalnim i korisnim predavanjima, kursevima i praktičnim primerima niza najeminentnijijh stručnjaka na perfektan način pokazale da su medicina i sport tesno povezani i time opravdale moj razlog upisa na njih, a to je pre svega značaj modifikacije bihejvioralnih životnih navika, prevashodno promenom sedentarnog načina života, kao i značaj interdisciplinarne saradnje: lekara, fitnes instruktora, psihologa, a sve u cilju optimizacije koncepta pravilno dozirane fizičke aktivnosti u prevenciji i terapiji oboljenja

Biografija:

Rođen 21.4.1986. godine u Šapcu. Osnovnu školu „Janko Veselinović“, kao i srednju medicinsku školu „Dr Andra Jovanović“ završio u Šapcu. Dobitnik Vukove diplome i nagrade za đaka generacije u srednjoj školi zbog ostvarenih izuzetnih rezultata u školskim i vanškolskim aktivnostima (4 godine međuopštinski prvak u krosu, bronzana medalja na državnom školskom takmičenju u sportu, pobednik državnog školskog takmičenja u znanju iz anatomije). Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 2005. godine, a završio juna 2012. godine sa prosečnom ocenom 8.81/10.00 i stekao stručni naziv doktor medicine. Diplomirao na Katedri za Medicinsku fiziologiju sa završnom ocenom 10. Položio stručni ispit 28.01.2013. godine. Od 2013. do 2015. godine radio kao specijalizant dečije hirurgije na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i detete Srbije. Od 2015. godine zaposlen na Institutu za Medicinsku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu. Specijalističke akademske studije modul“ Eksperimentalna fiziologija i patološka fiziologija“ upisao 2015. godine. U toku je priprema i odbrana završnog specijalističkog rada. Od aprila 2016. godine na specijalizaciji iz Sportske medicine. Doktorske akademske studije modul “Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama“ upisao u oktobru 2016. godine. Zvanični je doktor Ragbi reprezentacije Srbije od 2013. godine sa kojima je učestvovao u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u ragbiju u Velsu. Angažovan kao lekar prvog tima rukometnog kluba „Crvena Zvezda“ od sezone 2015/2016 do danas. Pre toga radio sa mlađim kategorijama istog kluba. Oblasti interesovanja: Sportska medicina, Prevencija povreda u sportu, Rana rehabilitacija povreda, Ultrazvučna dijagnostika mekih tkiva, Suplementacija i ishrana sportista.

Učešće na stručnim simpozijumima i naučnim konferencijama:

 1. Kinesio Taping Course KT1, April 2015
 2. Kurs za timskog doktora u oktobru 2016.godine ( Team physician development course–FIMS2016, Ljubljana, Slovenija)
 3. IOC course on sport cardiology: current concepts in the evaluation of athlete’s heart
 4. Kurs prve pomoći (Crveni krst Srbije)
 5. Kurs ultrazvučne dijagnostike Klinički centar Srbije
 6. Edukacija o prevenciji povreda u ragbiju u Londonu marta 2017. godine

Spisak radova:

 1. Topalović N, Mazic S. The most common cause of sudden cardiac death in athletes. Medical Youth. 2016 Jun; 67 (2): 51-5.
 2. Mazis S, Topalović N. Dozirana fizička aktivnost u prevenciji i terapiji oboljenja. Sport i biznis. 2016 April; 2: 75-9.
 3. Nesic D, Suzic Lazic J, Djuric B, Topalovic N, Mutavdzin S, Suzic S, Mazic S. 1199 Nutritional status better correlates with aminotransferase levels in female athletes. FIMS 2016 - 34th World Congress of Sports Medicine, Ljubljana, Slovenia, September 29th – October 02nd, 2016. Abstract book.
 4. Topalović N, Curcic S. Sindrom sportskog srca. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem – Fizička kultura i moderno društvo, Jagodina, Srbija 15. – 16. Jun 2013. Zbornik radova 2014; 17: 165–72.

Poglavlja u knjigama, udžbenicima i praktikumima:

 1. Mazić S, Topalović N. Fizička aktivnost u trudnoći. U: Priručnik za rad timova u školama za roditeljstvo. Urednik: Matijević D., Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Beograd, 2016.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Program pravilno doziranog fizičkog vežbanja u redukciji gojaznosti