Silvia Keseg
Silvia Keseg

Razlog upisa na Master studije PAHET

Radi sticanja teorijskog i praktičnog znanja za pisanje naučno-istraživačkih radova. I da se osposobim da širu populaciju upoznam i savetujem na putu ka zdravom stilu života.

Biografija:

Rođena je 1981. god. Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, upisala je 2000. god., a završila 2010. god., sa prosečnom ocenom 7.97/10.0. Od 2011. god. je zaposlena u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “BanjaKanjiža”, Kanjiža. Specijalizaciju Medicina sporta upisala je 2013. god a zavšila 2017. god. Završila je FIMS kurs za timskog lekara, kao i kurs muskulo- skeletnog ultrazvuka. Od 2017. godine vodi školu trčanja u Subotici u sklopu inicijative trcanje.rs. Oblasti interesovanja su: Fizikalna terapija i rehabilitacija u oporavku nakon sportskih povreda, povrede prenaprezanja, sindrom i mišićnog imbalansa, miofascijalni sindromi i njihov tretmani low carb- high fat ishrana.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Uticaj različitih vežba istezanja na elastičnost mišića zadnje lože kod rekreativnih trkača