Jelisaveta Vićić
Jelisaveta Vićić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Unapređenje prethodno stečenih znanja i veština o značaju fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i u terapijske svrhe. Dobar uvod i priprema za doktorske studije. Ispunio je moja očekivanja. Predavanja su zanimljiva, dinamična i interaktivna

Biografija:

Rođena je 10. oktobra 1988. godine u Prištini. Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu upisala je 2009. god., a završila u 2016. god., sa prosečnom ocenom 9,11/10,00. Oblasti interesovanja: Sportska medicina, ishrana.

Spisak radova:

  1. Vićić J, Vesić N. Autoimunske bulozne dermatoze dečijeg doba – korelacija kliničkih, histopatoloških i imunopatoloških parametara, 55. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Vrnjačka banja, Knjiga apstrakta, 2014, p. 127.
  2. Vesić N, Vićić J. Tok i prognoza inverzne psorijaze u ranom dečijem uzrastu, 55. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Vrnjačka banja, Knjiga apstrakta, 2014, p. 126.
  3. Vićić J, Vesić N. Sudskomedicinska analiza saobraćajnih povreda sa smrtnim ishodom, 56. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Vrnjačka banja, Knjiga apstrakta, 2015, p. 758.
  4. Vesić N, Vićić J. Incidenca i mortalitet karcinoma kore nadbubrežne žlezde u centralnoj Srbiji, 56. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Vrnjačka banja, Knjiga apstrakta, 2015, p. 731.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Uticaj različitih karakteristika treninga na respiratorne parametre kod vrhunskih sportistkinja