Anita Milovanović
Anita Milovanović

Razlog upisa na Master studije PAHET

Radi poboljšanja kvaliteta života pacijenta sa mentalnim smetnjama.

Biografija:

Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu završila je 2011. god. Specijalističke akademske studije, smer klinička farmakologija sa terapijom, upisala je 2014, a 2016 godine odbranila završni rad na temu: "Farmakoterapijske mere kod pacijenata sa psihoticnom dekompenzacijom nakon zloupotrebe Cannabis Sativa i njenih derivata", mentor prof. dr Zorica Nesić. Osnovnu specijalizaciju iz Psihijatrije upisala je decembra 2014.god. Zaposlena je na Klinici za psihijatrijske bolesti “dr Laza Lazarević”. Član je Mense Srbije.