Goran Janković
Goran Janković

Razlog upisa na Master studije PAHET

Sagledavanje fizičke aktivnosti i treninga sa druge (malo više medicinske) strane u odnosu na studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja.

Biografija:

Rođen je 23. februara 1987. godine u Valjevu. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, upisao je 2006, a završio 2011. godine, sa prosečnom ocenom 8,64. Od 2011. godine je zaposlen u Fitnes centaru “ProGym”, Beograd, a od 2015. u Plivačkom klubu “Sigma”, u Beogradu. Master studije fizičko vaspitanje i sport, usmerenje gimnastika, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, upisao je 2014. godine, a završni rad na temu “Prevalenca gojaznosti dece prvog i drugog razreda osnovne škole iz gradske i seoske sredine” odbranio je 2016. god, mentor: prof. dr Snežana Radisavljević Janić. Završio je kurseve za Gimnastičkog sudiju, Spasilaca na vodi, Spasilaca u gorskoj službi spašavanja. Oblasti interesovanju su fitnes, plivanje, gimnastika.