Ivana Zlatić
Ivana Zlatić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Da podstaknem decu sa smetnjama u razvoju da se bave fizičkom aktivnošću kako bi prevenirali ili usporili nastanak bolesti.

Biografija:

Rođena je 31.01.1988. god. u Beogradu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univeziteta u Beogradu upisala je 2009. god., a završila 2015. god., sa prosečnom ocenom 8,20/10. Diplomski rad na temu razvojne karakteristike dece sa oboljenjem kardiovaskularnog sistema odbranila je kod prof. dr Snežane Nikolić, i dobila ocenu 10. Tokom studiranja učestvovala je u projektu Usluga pratioca osoba sa invaliditetom, Udruženje građana „Crveni ljiljan“ i volontirala u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Sveti Sava“ gde povremeno i radi od februara 2016 godine. Oblast interesovanja: Edukacija i rehabilitacija dece sa smetnjama i poremećajima u razvoju.