Svetlana Mirčić Vukobrat
Svetlana Mirčić Vukobrat

Razlog upisa na Master studije PAHET

Da bi stvorili mogućnost za stalnim unapređenjem kvaliteta življenja, neophodan je pristup učenju i obrazovanju. Master studije “Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem” omogućile su mi da steknem nova i proširim postojeća znanja iz sportske medicine i primenim kod dece, sportista, rekreativaca, gojaznih…. Multidisciplinarni pristup fizičke aktivnosti ostvaren je zahvaljujući profesorima čija je ideja došla do realizacije na zaodovljstvo zahvalnih studenata.

Biografija:

Rođena je 29.07.1975. u Kikindi. Nakon završene Gimnazije „Dušan Vasiljev“ upisala je Fakultet fizičke kulture, Univerziteta u Beogradu, a završila 2001. sa prosečnom ocenom 7,94 i ocenom 10 iz završnog rada. Kao nastavnica fizičkog, radila je u OŠ “Ivo Lola Ribar“ u Novim Kozarcima. Od 2004. god., zaposlena je kao prof. građanskog vaspitanja u Gimnaziji „Dušan Vasiljev“ , a od 2009. god. i u OŠ „Sveti Sava“ u Kikindi. Aktivno se bavila rukometom u superligaškom rangu takmičenja. Predsednica je „Školskog sportskog saveza“ Kikinda, član radne grupe za školski sport na teritoriji AP Vojovine. Rukovodilac je tima „Aktivna škola“ i tima „Za čistije i zelenije škole Vojvodine“. Saradnica je Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja u Srbiji. Autor je i realizator seminara za profesore „Jedinstvo odeljenske zajednice kroz ralizaciju časova Čos-a“, „Vrednovanje u nastavni fizičkog vaspitanja i motivisanje učenika pohvalom i nagradom“. Koordinator je projekta Rukometnog Saveza Srbije „Mini rukomet“. „Sporski bumerang“, „Maksi svetsko prvenstvo u mini rukometu“, Koordinator je saradnje sa Norveškom ambasadom u okviru projekata na promociji rukometa. Saradnik je i trener u programu Coca Cole - „Aktivna zona“ za poodručje Kikinde.

Stručno i lično se usavršavala u oblasti stratregije razvoja omladine i sporta, fizičkog vaspitanja u cilju unapređenja zdravlja i podizanje zdravstvene kulture. Uticaja na pravilan rast i razvoj i podsticanje na zdrave stilove života.