Tijana Ćirković Higl
Tijana Ćirković Higl

Razlog upisa na Master studije PAHET

Sticanje znanja iz oblasti medicine i fizičke aktivnosti, imajući u vidu svakodnevnu upućenost na rad sa kolegama iz ovih oblasti.

Biografija:

Rođena je 1985. godine u Čačku. Kao stipendista je završila srednju školu u Sloveniji na programu International Baccalaureate. Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Univeziteta u Beogradu upisala je 2004. godine, a završila 2011.god., sa prosečnom ocenom 8.25 i ocenom 9 sa završnog ispita. Nakon dve godine volontiranja, tokom kojih je sticala znanja iz oblasti sportske psihologije, od 2012. godine je zaposlena u Zavodu za sport i medicinu sporta, Republike Srbije u Beogradu. Do sada se usavršavala u oblasti racionalno emocionalno bihejvioralne terapije - psihoterapeut pod supervizijom. Bavi se naučno-istraživačkim, radom sa sportskim timovima, kao i savetodavnim radom u oblasti psihologije sporta