Igor Šešić
Igor Šešić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Sticanje novih saznanja i iskustava u oblasti sporta i medicine. Nakon odslušanog dela programa, smatram da je Master, odlično organizovan, prilagođen današnjim standardima i dobar izbor predavača.

Biografija:

Rođen je 02.05.1987. godine u Banjaluci. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet Banja Luka, upisao je 2006. godine, a završio 2011. godine, sa prosečnom ocenom 7,92 i ocenom 10 sa završnog ispita na temu: „Telesna kompozicija i aerobni kapacitet učenika različitog nivoa fizičke aktivnosti” na katedri Fiziologije sporta. Od 2013. godine trener Para-badminton reprezentacije Srbije, a od 2015. godine je pomoćni trener Badminton reprezentacije Srbije za mlađe selekcije. Od 2015. godine je zaposlen u Badminton klubu Beograd.  Do sada se usavršavao u oblasti kondicione pripreme sportista. Vredan, komunikativan, ambiciozan, istrajan, sposoban za individualni i timski rad, iskusan u ophođenju sa osobama različitih profila i brzo prilagođavanje.

Učešće na stručnim simpozijumima i naučnim konferencijama:

  1. Napredni kursevi menadžmenta u sportu. Diploma “Menagement of Olympic Sport Organisations” izdata od strane Međunarodnog Olimpijskog Komiteta
  2. Osnovni kurs za trenere para-badmintona. Sertifikat izdat od strane Svetske badminton federacije (Badminton World Federation – BWF)
  3. Sertifikat za učešće na seminaru Ministarstva Zdravlja Republika Srbija “The Equalizer Training Belgrad, March 2017.”
  4. Sertifikat za učešće na seminaru “Training on Sport for Develop Approach in work with vulnerable groups and returnees Belgrade September 2017.”
  5. Međunarodni badminton trenažni kurs ‘’Detalji u pripremi vrhunskih igrača’’ sertifikat izdat od strane Bugarske badminton federacije,
  6. 30th Badminton Europe Summer School - Madrid 2011
  7. Objavljeni rad 2011. Godine “Telesna kompozicija učenika različitog nivoa fizičke aktivnosti’’3rd International Scientific Conference “Anthropological aspects of sports, physical education and recreation” Banja Luka Bosnia and Herzegovina;

Odbranjen Master rad pod nazivom: Uticaj programirane individualno dozirane fizičke aktivnosti na metabolizam kosti