Anita Milovanović
Anita Milovanović

Razlog upisa na Master studije PAHET

Radi poboljšanja kvaliteta života pacijenta sa mentalnim smetnjama.

Biografija:

Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu završila je 2011. god. Specijalističke akademske studije, smer klinička farmakologija sa terapijom, upisala je 2014, a 2016 godine odbranila završni rad na temu: "Farmakoterapijske mere kod pacijenata sa psihoticnom dekompenzacijom nakon zloupotrebe Cannabis Sativa i njenih derivata", mentor prof. dr Zorica Nesić. Osnovnu specijalizaciju iz Psihijatrije upisala je decembra 2014.god. Zaposlena je na Klinici za psihijatrijske bolesti “dr Laza Lazarević”. Član je Mense Srbije.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Uticaj fizičke aktivnosti i vežbanja na kognitivne funkcije tokom procesa starenja