Borko Barukčić
Borko Barukčić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Osnova za samostalni istaživačkoi rad u ovoj oblasti i proširenje znanja kroz saradnju sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti fiziologije, sportske medicine i metodologije naučnois aživačkog rada.

Biografija:

Rođen u Somboru 1992. godine, završio gimnaziju u Apatinu, a Medicinski Fakultet u Novom Sadu gde 2016. godine nastavlja master akademske studije (uža naučn oblast „Specijalna rehabilitacija“). Master studije na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu (PAHET) upisuje 2017. godine. Učesnik je više nacionalnih i međunarodnih konferencija, posebno zainteresovan za oblasti psihomotornog razvoja, neuromotorike, neuropsihologij i polje biomedicinske informatike. Stažista je u DZ Zemun, član Društva za Neuronauke Srbije (DNS) i Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Volonter Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu i Volonterskog centra Osijek.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Fizička aktivnost, vežbanje i pervazivni razvojni poremećaji