Đorđe Milovanov
Đorđe Milovanov

Razlog upisa na Master studije PAHET

Motiv za upis na master studije PAHET je stručno usavršavanje u oblasti rekreacije i sporta i njihova povezanost sa medicinskim i psihološkim naukama. Kao neko kome je želja da se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti rekreacije i sporta, ovaj interdisciplinarni studijski program omogućuje upoznavanje srodnih segmenata prethodno spomenutih nauka i njihovu međusobnu povezanost i značaj. Takođe, stvara se čvrsta baza za nastavak usavršavanja i specijalizaciju kao i osposobljenost za rad sa rekreativcima i sportistima, koji se bazira na naučnim dokazima i saznanjima. Master program “Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem“, osim što je ispunio moja očekivanja, kroz predavanja mi je pružio mogućnost za upoznavanje vrhunskih stručnjaka iz različitih oblasti i otvorio vrata za možda neku vrstu saradnje u naučno-istraživačkom polju u budućnosti.

Biografija:

Rođen 26.03.1984. godine u Kikindi. Osnovnu školu i gimnaziju (opšti smer) je završio u Kikindi. Upisao Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, 2003. godine i završio ga 2015. godine. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu,  2007. godine upisuje i trogodišnji strukovni program (studije), smer “Sportska rekreacija“, a završava ga 2016. godine. Iste godine upisuje i master akademske studije pod nazivom Sportska medicina sa fizikoterapijom, koji je u sklopu Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI), Univerziteta u Novom Sadu. Odbrana master rada je planirana u toku 2018. godine. Tokom početnih godina studiranja, bavio se više poslovima van struke, da bi 2012. godine našao veliko interesovanje u oblasti sportske rekreacije u vidu ličnih (personalnih) treninga i u oblasti kineziterapije, konkretno u korektivnoj gimnastici. Krajem 2012. godine volontira 3 meseca u ustanovi Opšta bolnica Kikinda, u sali za kineziterapiju, u ulozi kineziterapeuta za korektivnu gimnastiku sa pacijentima svih uzrasta, kao deo stručnog usavršavanja. Tokom 2013. godine priključuje se letnjem kampu korektivne gimnastike za decu, kluba “Korak“ iz Subotice, koji se održavao u Sutomoru. U 2013. godini jos završava i FISAF kurseve za fitnes instruktora i za personalnog trenera i pohađa internacionalne studentske nedelje u Ilmenau (Nemačka), u radnoj grupi pod nazivom “Zdravlje i zavisnost“ i u Temišvaru (Rumunija), u radnoj grupi pod nazivom “Samoodbrana“. U 2014. godini nalazi interesovanje i u oblasti nauke u borilačkim sportovima, a zatim iz te oblasti uzima teme za prvi diplomski i prvi master rad. Od 2012. godine učesnik je mnogih seminara, konferencija, sajmova i kraćih kurseva iz oblasti interesovanja. Zalaženjem u više oblasti, kao što su kineziterapija, personalni treninzi i borilački sportovi, koje međusobno imaju važne dodirne tačke, doprinelo je obuhvatnijem znanju, većoj stručnosti i širem razumevanju nauka fizičke aktivnosti i sporta.

Pored dobrog znanja engleskog jezika, ima polozen B1 nivo italijanskog jezika i takođe ima u planu da obnovi i unapredi znanje iz nemačkog jezika.

U mlađem uzrastu života se bavio mnogim sportovima (često je trenirao više sportova istovremeno), a najduže karateom, fudbalom, košarkom i kikboksom. U punoletstvu je nastavio rekreativno sa borilačkim sportovima kao što su kikboks, sanda borbe, mma i boks, uz povremeni izlazak na nekoliko takmičenja tokom godina.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Korelacija metoda antropometrije i bioelektrične impedance u proceni telesne kompozicije kod muškaraca i žena iste starosne dobi