Ivana Babić
Ivana Babić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Tokom studiranja ali i kasnije u praksi naglašava se važnost lekara u propisivanju adekvatne terapije u lečenju raznih oboljenja. Nažalost, često je fokus samo na medikamentnoj dok drugi vidovi terapije ostaju u drugom planu. Mišljenja sam da fizička aktivnost zaslužuje da se nađe u vrhu kako preventivnih metoda, tako i nemedikamentoznog oblika lečenja. Svakako da su beneficije bavljenja fizičkom aktivnošću već poznate, međutim, u cilju adekvatnog savetovanja ne samo pacijenata već i porodice i prijatelja o tome koji tip, intenzitet, frekvenca fizičke aktivnost im je potrebna, a da deluje terapijski, želela sam da svoje znanje dopunim i postavim na ozbiljniji nivo. Smatram da mi ovaj master program to i te kako omogućava. Interaktivna nastava, predavanja, kursevi i vežbe su vrlo dobro osmišljeni i organizovani tako da ne samo teorijski već i praktičnim primerima najeminentnijih stručnjaka pokazuju i dokazuju moć i značaj pravilno dozirane fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja ljudi.

Biografija:

Rođena 28.02.1993. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Boro Ćetković“ i gimnaziju „Slobodan Škerović“ završila u Podgorici. Dobitnica diplome Luča (ekvivalent Vukovoj diplomi) i titule đaka generacije u osnovnoj i srednjoj školi. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 2011. godine, a završila 2017. godine sa prosekom 9.52/10. Diplomski ispit odbranila 18.09.2017. godine na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i stekla zvanje doktora medicine. Trenutno na obavljanju obaveznog pripravničkog staža. Bila je stipendista Ministarsta prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2015-2017), dobitnica Pohvalnice dekana za najboljeg studenta (2011/2012), stipendista grada Podgorice (2011-2017). Pored znanja engleskog jezika, govori i nemački, italijanski i španski jezik.

Profesionalno usavršavanje:

  • 2016 - IOC course on sport cardiology: current concepts in the evaluation of athete’s heart
  • 2016 – Kurs „Osnove hirurškog šivenja“ (Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu)

Naučno istraživački radovi:

  1. Babić G, Bojić R, Babić I. Diabetic neuropathy – frequency, grading and effect  on quality of life. 5th Conference Association of general practice/family medicine of South-East Europe, Budva, Montenegro, May 25-28, abstract book pg. 226
  2. Arsenijević M, Bošković S, Božović I, Babić I, Babić B, Bezbradica D. Adipocytokines’ profile in elite athletes with different body composition: a comparison of volleyball and water polo players. International Student Congress, Graz, Austria, May 25-27, abstract book pg. 37
  3. Babić I, Andrejić K. Depression among patients with type 2 diabetes. 6th International Medical Students’ Research Congress, Istanbul, Turkey, May 19-21, abstract book pg. 78
  4. Babić I, Arsenijević M, Andrejić K, Aleksov I. Analysis of treatment satisfaction among patients with type two diabetes. 16th International Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria, May 11-14, abstract book pg. 194
  5. Andrejić K, Bićanin Lj, Aleksov I, Babić I. Stents as the treatment of carotid artery restenosis in patients after endarterectomy. 16th International Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria, May 11-14, abstract book pg. 198
  6. Babić I. Analiza zadovoljstva terapijom osoba sa tipom 2 dijabetesa. 58. Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Kopaonik, Srbija, 28. april – 2. maj, knjiga sažetaka str. 186

Odbranjen Master rad pod nazivom: Analiza uticaja kardiorespiratornog fitnesa na markere insulinske senzitivnosti u prvih rođaka osoba sa tipom 2 dijabetesa