Jelena Vasilić
Jelena Vasilić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Master Fizička aktivnost i terapija vežbanjem sam upisala pošto sam smatrala da su tu povezane dve stvari koje me najviše interesuju, medicina i sport.

Biografija:

dr Vasilić je rođena u Novoj Varoši. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 2001. godine i završila u roku sa prosečnom ocenom 8,66. Tokom studija bila aktivna u SUMC-u kao instruktor prve pomoći, a kasnije i kao demonstrator na predmetu Prva pomoć. Takođe, u CNIRS-u pisala i objavljivala radove iz Socijalne medicine, Patofiziologije i Medicne rada. Zaposlena u Domu zdravlja Nova Varoš od 2009. godine, kao izabrani lekar. Aktivna u lokalnom Crvenom krstu kao predavač i instruktor prve pomoći. Lekar pratilac ekipe u KK Zlatar Nova Varoš i KMF Zlatar 033 Nova Varoš.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Uticaj fizičke aktivnosti na stepen depresivnosti kod osoba sa dijabetesom tip 2