Asist. dr Biljana Đurić

Biljana Đurić
Biografija:

Dr Biljana Đurić je asistent na Institutu za Medicinsku fiziologiju, Medicinskog fakulteta u Beogradu, zaposlena od 2014. god. Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu završila je 2013. god., Doktorske akademske studije, modul Fiziološke nauke upisala je 2013. god. Master akademske studije fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem na istom fakutetu upisala je u okviru Tempus projekta, školske 2017/18. godine. i u toku je izrada njenog završnog Master rada.  Na završnoj godini je specijalizacije iz Medicine sporta.

Oblasti užeg interesovanja:

Medicina sporta, Fiziologija fizičkog vežbanja, Fiziologija kardiovaskularnog sistema

Učešće na stručnim simpozijumima i naučnim konferencijama:

 1. Second international scientific conference „Sport, recreation, health“, Belgrade, Serbia, 12-13 May, 2017
 2. IOC course on sport cardiology: current concepts in the evaluation of athlete’s heart November 28th and 29th, 2016 Zira Hotel, Belgrade, Serbia
 3. The Third Global Students’ Conference of Biomedical Sciences. Beograd, Srbija, 20-23. oktobar 2016. (predavač na radionici)
 4. 1st Serbian International Sports Medicine Conference of Aspetar and Serbian Institute of Sport and Sports Medicine
 5. The Sixth International Symposium on Neurocardiology, Neurocard 2014. The Fifth International Symposium on Noninvasive Electrocardiology, October 16th-17th, 2014. Belgrade

Članstva u stručnim i naučnoistraživačkim organizacijama

 • Editorial Contributor of GSC Belgrade Conference Abstract Book of the 1st Globas Students’ Conference of Biomedical Sciences 2014

Spisak naučnih radova:

 • Djurić B, Suzić S, Stojadinović B, Nestorović Z, Ivanović M, Suzić-Lazić J, Nešić D, Mazić S, Tenne T, Zikich D, Žikić D. An improved design of optical sensor for long-term measurement of arterial blood flow waveform. Biomed Microdevices. 2017 Sep;19(3):48. doi: 10.1007/s10544-017-0196-x.
 • Dejan Nesic, Jelena Suzic-Lazic, Biljana Djuric, Nikola Topalovic, Slavica Mutavdzin, Slavica Suzic, Sanja Mazic. P-81 Nutritional status better correlates with aminotransferase levels in female athletes. British Journal of Sports Medicine 50(Suppl 1):A76.2-A77 · November 2016 DOI: 10.1136/bjsports-2016-097120.134.
 • Suzic Lazic J, Dekleva M, Soldatovic I, Leischik R, Suzic S, Radovanovic D, Djuric B, Nesic D, Lazic M, Mazic S. Heart rate recovery in elite athletes: the impact of age and exercise capacity. Clin Physiol Funct Imaging. 2015 Jul 4.
 • Bojana Stojadinović, Zorica Nestorović, Biljana Djurić, Tamar Tenne, Dragoslav Zikich and Dejan Žikić. Laboratory model of the cardiovascular system for experimental demonstration of pulse wave propagation. Phys. Educ. 52 (2017) 025001
 • Đurić B, Suzić S. Oporavak srčane frekvencije – kratak pregled metodologije/. Heart rate recovery – short review of methodology. Medicinski podmladak 2016; 48-50.
 • Anđić R, Đurić B, Suzić S. Uticaj različitih karakterisitka treninga na oporavak srčane frekvencije kod vrhunskih sportista/ Influence of different characteristics of sport on heart rate recovery in elite athletes. Medicinski podmladak 2016; 96-101.

 

Nagrade i priznanja:

 • 2014. Nagrada za stvaralaštvo mladih za najuspešnije rezultate i ostvarenja u toku školske 2012/2013. Grad Smederevo povodom Dvadeset petih smederevskih Svetosavskih svečanosti
 • 2013. Nagrada za naj-studente prirodnih nauka Fondacije Hemofarm
 • 2012. Nagrada najboljem studentu pete godine u školskoj 2011/2012 godini; Zadužbina Nikole Spasića
 • 2012. Pohvalnica najboljem studentu pete godine u školskoj 2011/2012. godini; Medicinski fakultet Univerzitet u  Beogradu
 • 2011. Pohvalnica najboljem studentu četvrte godine u školskoj 2010/2011. godini; Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
 • 2010. Pohvalnica najboljem studentu treće godine u školskoj 2009/2010. godini; Medicinski fakultet Univerzitet u    Beogradu