Asist. dr Nikola Šutulović

 

Biografija:

Dr Nikola Šutulović je asistent u nastavi na predmetu Medicinska fiziologija i zaposlen je od aprila 2018. godine na Institutu za Medicinsku fiziologiju, Medicinskog fakulteta u Beogradu. Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu završio je u septembu 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,86. Doktorske akademske studije, modul Fiziološke nauke, upisao je 2015. godine. Specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva je upisao 2017. godine. Od 2011. godine je stalni član tima Laboratorije za neurofiziologiju koja se bavi istraživanjem svih aspekata neurofiziologije.

Oblasti užeg interesovanja:

neurofiziologija

Učešće na stručnim simpozijumima i naučnim konferencijama:

2018                             – Učesnik manifestacije posvećene obeležavanju Svetskog dana spavanja pod nazivom „Tribina Studenti o spavanju i interaktivna izložba Svet spavanja kroz pitanja“

2017                             – 7. kongres Drušrva za Neuronauke Srbije sa međunarodnim učešćem, SANU, Beograd, Srbija

– Simpozijum: Hirurgija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – bazična razmatranja, standardi, kontroverze i inovacije, Zlatibor, Srbija

– 4th Global students’ conference of biomedical sciences in Belgrade, Belgrade, Serbia

– Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Austrian Physiological Society with Participation of the Czech, French, Italian, Slovak, Slovenian, Swiss and Turkish Physiological Societies, Vienna, Austria

– 12th Young European Scientist (YES) Meeting 2017, Porto, Portugal

Joint meeting of national physiological societies „New perspectives in physiological research-young investigator forum“, Subotica, Serbia

– 85th European Atherosclerosis Society (EAS) Congress, Prague, Czech Republic

– 19th European Congress of Endocrinology 2017, Lisbon, Portugal

2016                             – Učesnik skupa „Otvorena nauka u H2020“, Univerzitet u Beogradu – RCUB, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

– 3rd Global students’ conference of biomedical sciences in Belgrade, Belgrade, Serbia

– The 25th International C.I.A.N.S. Conference 2016 and the 5th Congress of the Slovak Neuropsychiatric Society SkMA, Bratislava, Slovakia

– Joint meeting of Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the French Physiological Society, Paris, France

– 2nd Joint Meeting of Slovak and Serbian Physiological Societies “Physiology Without Frontiers”, Bratislava, Slovakia

– 2nd International Symposium on Advances in PCOS and Women’s Health, Belgrade, Serbia

– XV International Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria

2015                             – Učesnik studentske konferencije „Unapređenje komunikacije između (budućih) lekara i žena obolelih od raka dojke – podizanje svesti o značaju prevencije i rane detekcije“, Medical Student Advancement Program – MedSAP, Zlatibor

– 56. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, Srbija

– 26th European Student’s Conference, Berlin, Germany

2014                             – 55. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, Srbija

– 10. Kongres kliničke neurofiziologije, Beograd, Srbija

– 3. Kongres fiziologa Srbije, Beograd, Srbija

– 1st Global students’ conference of biomedical sciences in Belgrade, Belgrade, Serbia

– Joint meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Hungarian Physiological Society, Budapest, Hungary

– Looking inside neurons for a better pharmacological intervention: the contribution of imaging to the study of neurodegenerative disease, Catania, Italy

– XIII International Congress of Medical Sciences,Sofia, Bulgaria

2013                             – 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, Srbija

– 8th International Medical Students’ Congress Novi Sad, Novi Sad, Serbia

2012                             – 53. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, Srbija

2005 – 2009              – Republički centar za talente, polaznik, istraživački rad u oblasti  biomedicinskih nauka

2008                             – Predavač na naučnom skupu povodom obeležavanja Svetskog dana fizičkog kretanja i zdravlja, Mladi istraživači Bora, Narodna biblioteka u Boru

– Učesnik kampa „Lepša strana Srbije“, Centar za ekologiju i turizam, Suva

planina, Srbija

2007                             – Polaznik Istraživačke stanica Petnica, seminari iz biologije, Valjevo

Spisak naučnih radova:

IN EXTENSO RADOVI U ČASOPISIMA INDEKSIRANIM U JCR LISTI:

1.       Hrnčić D, Grubač Ž, Rašić-Marković A, Šutulović N, Šušić V, Bjekić-Macut J, Stanojlović O.  Sleep disruption increases seizure susceptibility: Behavioral and EEG evaluation of an experimental model of sleep apnea. Physiol Behav 2016; 155:188-94. (M22, IF 2,976) 2.       Hrnčić D, Šutulović N, Grubač Ž, Rašić-Marković A, Stanojlović O. The central nervous system is not imunoprivileged: inflammation and epileptogenesis. Vojnosanit Pregl 2016; in press. (M23, IF 0,355)

IN EXTENSO RADOVI U ČASOPISIMA KOJI NISU INDEKSIRANI U JCR LISTI:

1.       Hrnčić D, Grubač Ž, Šutulović N, Rašić-Marković A, Rankov-Petrović B, Šušić V, Djurić D, Stanojlović O.  The effects of acute physical activity on severity of seizures induced in rats by homocysteine thiolactone. Act Nerv Super Rediviva 2016; 58(3):101-105. 2.       Ademović A, Leković A, Knežević B, Grubač Ž, Šutulović N, Hrnčić D, Stanojlović O. Exploratorybehavior alterationas an epileptic comobidity in elevated plus maze test. Medicinski podmladak 2017; 68(3), in press.

REFERATI NA MEĐUNARODNIM KONGRESIMA:

 1. Šutulović N, Grubač Ž. Severity of rat seizures induced by gamma-hexachlorocyclohexane is increased by aminooxyacetate. 8th International Medical Students’ Congress Novi Sad, Novi Sad, July 18th – 21st Abstract book, p47.
 1. Grubač Ž, Šutulović N. Does DSIP affects gamma-hexachlorocyclohexane induced seizures? 8th International Medical Students’ Congress Novi Sad, Novi Sad, July 18th –21st Abstract book, p51.
 1. Šutulović N, Grubač Ž, Drašković M. Nitric oxide modulates appearance of EEG ictal periods induced by lindane in rats., XIII International Congress of Medical Sciences,Sofia, Bulgaria, May 8th – 11th Abstract book, p208.
 1. Grubač Ž, Šutulović N. Relationship between sleep integrity and seizure incidence in an experimental model of generalised epilepsy., XIII International Congress of Medical Sciences,Sofia, Bulgaria, May 8th – 11th Abstract book, p209.
 1. Hrnčić D, Rasić-Marković A, Grubač Ž, Šutulović N, Šusić V, Djurić D, Stanojlović O. Seizure severity modulation by nutrition: an experimental approach to methionine – homocysteine interplay in generalized epilepsy. Looking inside neurons for a better pharmacological intervention: the contribution of imaging to the study of neurodegenerative disease, Catania, June 20th Abstract book, CDp.
 1. Djuric D, Stanojlović O, Hrnčić D, Puškaš N, Rašić-Marković A, Čolović M, Krstić D, Macut–Bjekic J, Grubač Ž, Šutulović N, Šušić V. Effects of methionine-enriched diet on the rat heart and aorta. Joint meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Hungarian Physiological Society, Budapest, Hungary, August 27th – 30th  Acta Physiol 2014; 211:78.
 1. Šutulović N, Grubač Ž. Cystathione beta-synthetase inhibitor affects spiking brain activity in lindane-treated rats. 1st Global students’ conference of biomedical sciences in Belgrade, Belgrade, Serbia, October 2nd – 5th Abstract book, p61.
 1. Grubač Ž, Šutulović N. Does Delta sleep-inducing peptide modulate ictal bioelectrical brain properties in lindane model of generalized epilepsy? 1st Global students’ conference of biomedical sciences in Belgrade, Belgrade, Serbia, October 2nd – 5th 2014. Abstract book, p58.
 1. Ademović A, Šutulović N, Grubač Ž. Anxiety-related behavior in light/dark test during postictal fase of generalized seizures in lindane-treated rats. 26th European Student’s Conference, Berlin, Germany, September 23rd – 26th Abstract book, p390.
 1. Korugić A, Kralj Đ, Grubač Ž, Šutulović N. Activity of ionic memrane pumps in the brain of rats fed with high methionine diet. XV International Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria, May 12th – 15th Abstract book, p56.
 1. Hrnčić D, Ademović A, Rašić-Marković A, Rankov – Petrović B, Macut Đ, Šutulović N, Šušić V, Stanojlović O. Modeling postictal depression in female rats: experimental study in a model of generalized seizures. 2nd International Symposium on Advances in PCOS and Women’s Health, Belgrade, Serbia, April 14th –16th Abstract book, p44.
 1. Hrnčić D, Rašić-Marković A, Grubač Ž, Ademović A, Šutulović N, Rankov-Petrović B, Djurić D, Šušić V, Stanojlović O. Sleep in modulation of epileptic activity: translational viewpoint. 2nd Joint Meeting of Slovak and Serbian Physiological Societies “Physiology Without Frontiers”, Bratislava, Slovakia, May 15th – 18th Abstract book, p16.
 1. Hrnčić D, Rašić-Marković A, Stojković T, Velimirović M, Šutulović N, Grubač Ž, Vorkapić M, Rankov-Petrović B, Šušić V, Djurić D, Petronijević N, Stanojlović O. Different sensitivity of brain to oxidative stress induced by methionine nutritional overload. Joint meeting of Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the French Physiological Society, Paris, France, June 29th – July 1st Acta Physiol 2016; 217:95.
 1. Hrnčić D, Rašić-Marković A, Šutulović N, Grubač Ž, Čolović M, Krstić D, Šušić V, Đurić D, Stanojlović O. Methionine nutritional overload facilitates epileptogenesis: Possible role of modulation of rat brain Na+/K+-ATPase and E-NTPDase activity. The 25th International C.I.A.N.S. Conference 2016 and the 5th Congress of the Slovak Neuropsychiatric Society SkMA, Bratislava, Slovakia, September 21st – 23rd Abstract book, p23.
 1. Ademović A, Sabaté Cadenas X, Wang H-J, Šutulović N. The correlation between depressive-linked behavior in male rats and postictal phase of lindane-induced generalized seizures. 3rd Global students’ conference of biomedical sciences in Belgrade, Belgrade, Serbia, October 20th – 23rd Abstract book, p84.
 1. Rašić-Marković A, Macut Dj, Hrnčić D, Ćirković V, Rankov-Petrović B, Šutulović N, Stanojlović O. Prenatal testosterone exposure increases anxiety-like behavior in female rats. 19th European Congress of Endocrinology 2017, Lisbon, Portugal, 20th-23rd May 2017. Endocrine Abstracts 2017; 49:EP1184.
 1. Hrnčić D, Rašić-Marković A, Čolović M, Krstić D, Šutulović N, Grubač Ž, Šušić V, Đurić D, Stanojlović O. Hyperhomocysteinemia induced by methionine nutritional overload more promptly affects brain than heart cholinergic system without affects on food intake and body mass gain. 85th European Atherosclerosis Society (EAS) Congress, Prague, Czech Republic, 23rd-26th april 2017. Atherosclerosis 2017; 263:e168.
 1. Hrnčić D, Šutulović N, Grubač Ž, Ademović A, Vorkapić M, Rankov-Petrović B, Rašić-Marković A, Šušić V, Đurić D, Stanojlović O. Non-pharmacological modulators of brain hyperexcitability: Implications for antiepileptic strategies. Joint meeting of national physiological societies „New perspectives in physiological research-young investigator forum“, Subotica, Serbia, May 25th – 27th Abstract book, p60.
 1. Leković A, Ademović A, Grubač Ž, Šutulović N, Knežević B, Novaković M. Anxiety-like behavior in elevated plus maze upon sleep fragmentation of one light phase of rats’ circadian cycle. 12th Young European Scientist (YES) Meeting 2017, Porto, Portugal, September 14th-17th Porto Biomed J 2017; 2(5):204.
 1. Hrnčić D, Rašić-Marković A, Šutulović N, Grubač Ž, Vorkapić M, Ademović A, Čolović M, Krstić D, Rankov-Petrović B, Šušić V, Đurić D, Stanojlović O. Advanced-level analysis of spiking EEG activity potentiaded by high dietary methionine: contribution of purinergic signaling. Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Austrian Physiological Society with Participation of the Czech, French, Italian, Slovak, Slovenian, Swiss and Turkish Physiological Societies, Vienna, Austria, September 13th–15th Acta Physiol 2017; 211, Issue Supplement S713:EYPS-06.
 1. Ademović A, Grubač Ž, Leković A, Šutulović N. Consequences of bad sleeping: experimental investigation of open field behavioral alterations upon sleep architecture disruption. 4th Global students’ conference of biomedical sciences in Belgrade, Belgrade, Serbia, October 19th – 21st Abstract book, p49.

 

REFERATI NA NACIONALNIM KONGRESIMA:

 1. Dimitrijević M, Šutulović N, Čorboloković S. Infekcije respiratornih organa od 2002. do 2005. godine. Ekološka istina, Sokobanja, 1. – 4. jun 2008. Zbornik sažetaka, p644.
 1. Šutulović N, Grubač Ž. Uticaj aminogvanidina na konvulzije izazvane homocisteinom kod pacova. 53. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, 26. – 30. april Zbornik sažetaka, p130.
 1. Grubač Ž, Šutulović N. Efekti delta peptida spavanja na bihejvioralne manifestacije konvulzivnih napada izazvanih lindanom kod pacova. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, 26. – 30. april 2012. Zbornik sažetaka, p129.
 1. Šutulović N, Grubač Ž. Amino-oksiacetat potencira konvulzije izazvane lindanom kod pacova. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, 28. april – 02. maj 2013. Zbornik sažetaka, p419.
 1. Grubač Ž, Šutulović N. Efekti akutne fizičke aktivnosti na konvulzivne napade izazvane homocisteinom kod pacova. 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, 28. april – 02. maj Zbornik sažetaka, p409.
 1. Šutulović N, Grubač Ž. EEG iktalna aktivnost izazvana lindanom kod pacova i odnos prema inhibitorima sinteze gasnih neurotransmitera NO i H2S. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 26. – 30. April 2014. Zbornik sažetaka, p719.
 1. Grubač Ž, Šutulović N. Fragmentacija spavanja kao modulatorni faktor konvulzivnog ponašanja u eksperimentalnoj epilepsiji. 55. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 26. – 30. April 2014. Zbornik sažetaka, p721.
 1. Hrnčić D, Rašić-Marković A, Leković J, Grubač Ž, Šutulović N, Šušić V, Macut-Bjekić J, Puškaš N, Djurić D, Stanojlović O. Physical activity and sleep in modulation of epileptogenesis: findings from experimental studies. 3rd Congress of Physiological Sciences of Serbia with international participation, Beograd, 29. – 31. oktrobar 2014. Zbornik sažetaka, p85.
 1. Hrnčić D, Rašić–Marković A, Šutulović N, Grubač Ž, Vorkapić M, Macut Dj, Šušić V, Djuric D, Stanojlović Modulation of NO signaling pathways in an experimental model of epilepsy focus on ictal EEG. 10. Kongres Kliničke Neurofiziologije Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 31. oktobar – 01. novembar 2014. Clin Neurophysiol; 126(2015):e180-1.
 1. Šutulović N, Grubač Ž, Ademović A. Modulacija praga bola akutnom fizičkom aktivnošću na tredmilu. 56. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 24. – 28. April 2015. Zbornik sažetaka, p672.
 1. Grubač Ž, Šutulović N, Drašković M. Fragmentirano spavanje potencira iktalnu elektroencefalografsku aktivnost u eksperimentalnom modelu generalizovane epilepsije izazvane lindanom. 56. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 24. – 28. april 2015. Zbornik sažetaka, p677
 1. Stanojlović O, Rašić-Marković A, Šutulović N, Djurić D, Petrović-Rankov B, Grubač Ž, Hrnčić D. Neurofiziologija perifernog nervnog sistema: Karakteristike motornih, senzornih i visceralnih vlakana u stanjima disfunkcije. Simpozijum: Hirurgija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – bazična razmatranja, standardi, kontroverze i inovacije, Zlatibor, 26. – 28. maj 2017. Zbornik radova, p17.
 1. Rašić Marković A, Ćirković V, Puškaš N, Hrnčić D, Milutinović Vojinović D, Grubač Ž, Šutulović N, Macut Dj, Stanojlović O. Maternal testosterone exposure increases anxiety-like behaviour in the female offspring. 7th congress of Serbian neuroscience society with international participation, Belgrade, Serbia, October 25th-27th Abstract book, p88.
 1. Šutulović N, Grubač Ž, Ademović A, Puškaš N, Rašić-Marković A, Hrnčić D, Stanojlović O. Chronic Prostatitis/ Chronic Pelvic Pain Syndrome in rats: relationship with depressive-linked behavior. 7th congress of Serbian neuroscience society with international participation, Belgrade, Serbia, October 25th-27th Abstract book, p96.
 1. Hrnčić D, Rašić-Marković A, Šutulović N, Grubač Ž, Vorkapić M, Ademović A, Macut Dj, Šušić V, Djuric D, Stanojlović O. Neuronutrition: behavioral alterations in hyperhomocysteinemia induced by methionine nutritional overload in male rats. 7th congress of Serbian neuroscience society with international participation, Belgrade, Serbia, October 25th-27th Abstract book, p98.
 1. Grubač Ž, Šutulović N, Ademović A, Rašić-Marković A, Hrnčić D, Stanojlović O. Does the experimental sleep fragmentation similar to one in patients with sleep apnea influence anxiety levels? 7th congress of Serbian neuroscience society with international participation, Belgrade, Serbia, October 25th-27th Abstract book, p102.

 

Nagrade i priznanja:

 

2014                             – Nagrada Dekana Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta pete godine integrisanih akademskih studija medicine

2013                             – Nagrada Dekana Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta četvrte godine integrisanih akademskih studija medicine

– Pohvala Fonda “Prof. dr Živojin Sudarov” za posebno postignut uspeh u toku studiranja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2012/13. godini

2012                             – Nagrada Dekana Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta treće godine integrisanih akademskih studija medine

– Pohvala fonda “Prof. dr Živojin Sudarov” za posebno postignut uspeh u toku studiranja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2011/12 godini

2011                             – Nagrada Dekana Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta druge godine integrisanih akademskih studija medine

2010                             – Nagrada Dekana Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta prve godine integrisanih akademskih studija medine

2009                             – Pohvalnica Princa Aleksandra II Karađorđevića

– Specijalna diploma za postignute rezultate iz biologije,  Gimnazija Bora Stanković, Bor

– Prvo mesto na regionalnom takmičenju iz biologije, Bor, resorno Ministarstvo prosvete i nauke

2007                             – Prvo mesto na regionalnom takmičenju iz biologije, Bor, resorno Ministarstvo prosvete i nauke