aleksa-grbovic 
Aleksa Grbović

Razlog upisa na Master studije PAHET

Na master studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem uputila me je želja za povezivanjem dosadašnjih znanja na polju sporta i sticanjem novih znanja iz prevencije bolesti, poboljšanja zdravlja i rehabilitacije putem fizičkog vežbanja. Verujem da je ovo polje rada veomo perspektivno, je su savremen način života, nedovoljno kretanja, brza hrana i stres najveći neprijatelji čovekovoj dobrobiti. Fizičko vežbanje i pravilna ishrana i nisu više samo trend, već postaju neophodna potreba ljudi radi održanja i poboljšanja zdravlja i funkcionalnih sposobnosti. Za adekvatno izlaženje u susret individualnom potrebama klijenata, fitness i welness industrija zahteva specijlizovana znanja, što smatram da ću dobiti ovim studijama.

Biografija:

Rođen je 6.3.1995. u Beogradu. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, upisao je 2014. Diplomski rad na temu „Nutrutivne potrebe džudista“ odbranio je 2018.god. sa ocenom 10 i stekao zvanje diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Nakon diplomiranja, školske 2018/19 upisao Visoku sportsku i zdravstvenu školu u Beogradu, smer strukovni fizioterapeut, gde trenutno pohađam 4 semestar studija. Oblast interesovanja: ishrana rekreativaca i sportista, personalni fitness i welness, kondicioni trening i rehabilitacija elitnih sportista.

Spisak radova:

  1. Grbović, A. (2018). Body composition of boys and girls with moderate visual impairment - Pilot study, 6th International Student Congress Connecting health sciences. May-2. June, Austria: Medical University of Graz. Digital abstract book (pp.137-138). ISBN 978-3-9504088-1-2
  2. Grbović, A., Đorđević-Nikić,, Mudrić, M. (2018). Specific nutritional demands of Judo athletes. In D. Suzović. N. Janković, G.Prebeg (Eds.) Book of Abstracts from International scientific conference, Effects of applying physical activity on antropological status of children, adolescent and adults. (pp. 39-40) 12. December, Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Sport and Physical Education. ISBN 978-86-89773-38-5

Stručna usavršavanja:

  • Sertifikovan kurs stručnog usavršavanja za rad na poslovima manuelnog terapeuta – masera, u Centaru za obrazovanje Đuro Salaj, 2016.
  • Seminar Fizičko vežbanje dece sa oštećenjem vida - primeri dobre prakse, Asocijacija adaptivnog plivanja Srbije- ADAPTS i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu – FSFV. Niš, 15.12.2017.
  • Učestvovanje na naučnoj konferenciji Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece omladine i odraslih, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2018.g. (registrovana u ZUOV kao seminar stručnog usavršavanja, odluka br. 1988/4-2018).

Ostalo:

  • First Certificate in English – FCE, Council of Europe level B2.
  • Nosilac crnog pojasa u džudou i plavog pojasa u brazilskoj Džu- džitsi.
  • Vozačka dozvola B kategorije.