ivana-minic
Ivana Minić

Biografija

Rođena 24. avgusta 1971. godine u Beogradu. Završila Visoku sportsku i zdravstvenu školu u Beogradu 2015. godine na kojoj je diplomirala na temu  “Značaj rekreativnih aktivnosti  i vrhunskog sporta osoba sa invaliditetom sa stanjem kvadri i paraplegije’’, ocenom 10 na završnom ispitu. Diplomski rad je neznatno bio baziran na metodu kvalitativne analize sadržaja naučnih radova na osnovu istraživanja drugih autora, već se pretežno bazirao na sopstveno stečenoj empirijskoj građi nastaloj praćenjem atletske paraolimpijske reprezentacije Srbije u vremenskom periodu od dve godine u svim fazama rada i priprema: pripremni period pred određeno takmičenje (Svetsko i evropsko prvenstvo i/ili Paraolimpijske igre), takmičenje, odmor i oporavak, uvod u novu trenažnu sezonu, trenažni deo do perioda priprema. Godine 2015. upisala Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum u Beogradu, na kom je diplomirala 2018. godine i stekla zvanje Diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Pored višegodišnjeg posla van sportske struke, pretežno kao prevodilac grčkog jezika za određene kompanije (Argyrakos d.o.o., Markos d.o.o., Europian Bussines Center, etc.), u vremenskom periodu 2009.-2014. zaposlena u Sportskom savezu invalida Srbije obavljajući apsolutno sve organizacione, tehničke i administrativne poslove Saveza, organizacije državnih sportskih takmičenja, komunikacija i saradnja sa nadležnim Ministarstvima Republike Srbije (Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike), komunikacija i saradnja sa institucijama grada Beograda i organima lokalne smouprave, poslovi saradnje sa Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije, saradnja sa Sportskim savezom Srbije, Paraolimpijskim komitetom Srbije, promovisanja sporta osoba sa invaliditetom, kao i medijsko promovisanje postignutih rezultata i zapaženih uspeha. Učesnik i jedan od nosilaca realizacije programa na juniorskom sportskom međunarodnom razvojnom kampu za decu sa telesnim deformitetma 2015. godine na Kopaoniku u organizaciji Paraolimpijskog komiteta Srbije. Tokom istraživačkih aktivnosti u sklopu izrade diplomskog rada na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi, prateći atletsku paraolimpijsku reprezentaciju Srbije, dataljnije se upoznaje sa treniranjem paraatletičara nakon čega se na poziv tadašnjeg selektora atletske paraolimpijske reprezentacije, g. Vlastimira Golubovića, priključuje istoj u ulozi trenera gde u vremenskom periodu 2015. – avgust, 2018. samostalno obavlja dužnost trenera takmičarki koja je postala učesnik, pored nekoliko mađunarodnih atletskih takmičenja, Paraolimpijskih igara (Rio 2016. godine gde je takmičarka zauzela 6. mesto u svojoj kategoriji F46 u discipline bacanje koplja) i EP (Berlin 2018. godine gde je takmičarka zauela treće mesto u svojoj kategoriji i osvojila bronzanu medalju).

Učešće na stručnim simpozijumima i naučnim konferencijama:

  • Stručno savetovanje, novembar 2018. godine u Beogradu, Zdravstvene komisije Sportskog saveza Beograda pod nazivom "MEDICINSKA EDUKACIJA SPORTSKIH STRUČNjAKA - NOVI CIKLUS 2018.",teme: "Teorijske i metodičke osnove treninga" i "Predtakmičarski pregledi dece sportista, uloga EKG-a i testa opterećenja".
  • Stručna tribina, oktobar 2017. godine u Beogradu – Atletski savez Srbije
  • Dani atletike, novembar 2017. godine u Kragujevcu – sertifikat Atletskog saveza Srbije
  • European para youth games - certificate of participation, In recognition and appreciation of your significant contribution to the success of the 2015 European Para Youth Games, 2015. godine u Varaždinu – European Paralympic Committeee
  • VII Nacionalni seminar za sekretare sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija (generalni, tehnički i izvršni sekretari), decembar 2012. godine u Beogradu – sertifikat Sportskog saveza Srbije i Zavoda za sport i medicine sporta Republike Srbije
  • IV Nacionalni seminar “Žene i sport’’ -Vreme sadašnje žene u sportu Srbije - maj 2011. godine u Beogradu– sertifikat Olimpijskog komiteta Srbije
  • VI Nacionalni seminar za sekretare sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija (generalni, tehnički i izvršni sekretari), decembar 2011. godine u Beogradu – sertifikat Sportskog saveza Srbije i Zavoda za sport i medicine sporta Republike Srbije