milos-purkovic
Miloš Purković

Razlog upisa na Master studije PAHET

Iz ličnog ubeđenja da stručnjaci u sportu i rekreaciji treba nesprestano da tragaju za novim znanjem u svojim oblastima upisao sam ovaj Master program. Kako bih obogatio i proširio svoje dosadašnje znanje i iskustvo novim informacijama i gradivom, ne samo iz oblasti sporta i rekreacije, već i njihove patologije. Svu svoju energiju, želju i vreme posvetio sam ovom programu, jer smatram da svi moji sadašnji i budući vežbači ( sportisti i rekreativci ) zaslužuju najbolji i najbezbedniji tretman tokom trenažnog procesa kako bi postigli željene ciljeve.

Biografija:

Svoju trenersku karijeru započeo je 2007. godine u svom rodnom Negotinu. Tamo je radio u gradskom košarkaškom klubu sa mlađim selekcijama, nakon završene Više košarkaške škole u Beogradu. Ubrzo je svoju trenersku karijeru usmerio na kondicioniranje mlađih sportista. Među svoje vežbače je uvrstio je i rekreativce nakon završene Fisaf International akademije za personalne trenere 2012. godine. Tamo je stekao sertifikat Core fitnes instruktora i sertifikat za personalnog trenera. Zvanje diplomiranog trenera fitnesa i sportova snage stekao je na Višoj trenerskoj školi Sportska Akademija Beograd 2016. , a specijalističke studije sa temom Trening sa vrhunskim sportistima na istoj školi završio 2019. godine kod profesora Aleksandra Lukmana. Zvanje Diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta stekao na fakultetu za Fizičku kulturu i sportski menadžment univerziteta Singidunum 2017. godine. Sertifikat za sudiju, organizatora takmičenja i trenera Azijske borilačke veštine Pendžak  silat stekao 2017. godine na fakultetu sporta i fizičke edukacije univerziteta u Beogradu. 2016. godine mu se dodeljuje Plaketa za izuzetan doprinos ostvarenju vizije, misije i ciljeva povodom jubileja 20 godina Sportske akademije Beograd kao jedan od najboljih studenata Akademije. Od 2015. godine vodi svoju teretanu za personalne treninge gde se spremaju za svoja takmičenja razni sportisti kao i rekreativci za postizanje boljeg fizičko-zdravstvenog statusa. U 2016. godini postaje glavni kondicioni trener  međunarnog košarkaškog Eko Basket kamp u Brzeću gde radi i danas. Akcenat u svom radu stavlja na kondicioniranje i trening snage, kao i na regulisanju metaboličkih poremećaja i gojaznosti.