ivana-djukic 
Ivana Đukić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Sticanje znanja o značaju pravilno dozirane fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja ljudi, kao i terapiji različitih oboljenja. Oblast interesovanja: Fizikalna medicina i rehabilitacija

Biografija:

Rođena 04.04.1992. Završila Desetu gimnaziju „Mihajlo Pupin“ u Beogradu. 2018. završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomski ispit odbranila na Institutu za medicinsku fiziologiju „Rihard Burjan“.

Spisak radova:

  1. Đukić I, Škrielj D. Uticaj prenatalne hiperandrogenizacije na bolnu osetljivost pacova. 58. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim ućešćem, Kopaonik 2017.
  2. Škrielj D, Đukić I. Uticaj prenatalne hiperandrogenizacije na anksioznost pacova. 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim ućešćem, Kopaonik 2017