Dr Pieter D’Hooghe je načelnik hirurgije klinike Aspetar, Doha, Katar, specijalizovan za artroskopsku hirurgiju skočnog zgloba, stopala, kolena i kukova. Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije završio je u Univerzitetskoj bolnici Leuven u Belgiji. Bio je saradnik u amsterdamskoj univerzitetskoj bolnici kod dr Niek van Dijk-a gde se dodatno specijalizovao za minimalno invazivnu sportsku traumatologiju donjih ekstremiteta. Takođe je radio je na odeljenju ortopedske hirurgije AZ Delta u Roeselareu u Belgiji, kao direktor FIFA F-MARC Flamanskog hirurškog centra izvrsnosti, gde je lečio mnoge domaće i međunarodne sportiste.

Dr D’Hooghe je takođe predsednik ISAKOS Komiteta (Međunarodnog društva za sportsku medicinu i hirurgiju donjih ekstrmiteta), gde predvodi međunarodnu grupu stručnjaka u toj oblasti.

Kao aktivni član odbora i instruktor FIFA F-MARC-a, takođe je uključen u prevenciju povreda učestvujući u PCMA projektima ali i kao gostujući predavač širom sveta, sa fokusom na ortopedsku zdravstvenu procenu fudbalera.

Pedavanje dr Pietera D’Hoodge

Dr Pieter D’Hooghe, načelnik hirurgije klinike Aspetar (Doha, Katar) specijalizovan za artroskopsku hirurgiju skočnog zgloba, stopala, kolena i kukova, održao je u okviru akrivnosti Belgrade Sports Medicine E Foruma predavanje na temu „Ankle injuries in athletes“, 07. maja 2020.

Kao predsednik ISAKOS Komiteta (Međunarodnog društva za sportsku medicinu i hirurgiju donjih ekstrmiteta), u kome predvodi međunarodnu grupu stručnjaka u navedenoj oblasti i aktivni član odbora i instruktor FIFA F-MARC-a, dr D’Hoodge je predstavio najnovije smernice u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana najčešćih povreda skočnog zgloba u populaciji vrhunskih fudbalera.

Predavanje je bilo zaokruženo veoma aktivnom online diskusijom u kojoj su domaći stručnjaci iz oblasti sportske medicine i ortopedije podelili sopstvena iskustva i kroz mnogobrojna pitanja uporedili protokole  koje samostalno primenjuju, sa protokolima preporučenim od strane evropskih i svetskih stručnjaka.