Predavanje prof. dr Marco Cardinale

Prof. dr Marco Cardinale, izvršni direktor istraživačkog i naučnog centra u Aspetaru, sportski naučnik sa bogatim iskustvom u različitim oblastima i nekadašnji rukovodilac odseka sportske fiziologije i istraživanja Akademije Aspire u Dohi,  održao je u okviru aktivnosti Belgrade Sports Medicine E Foruma predavanje na temu „Sports Science in High Performance sport: Doing 100 things 1% better“, 28. maja 2020.

Prof. dr Marco Cardinale je nekadašnji koordinator naučnih aktivnosti sportskih priprema tima Velike Britanije i Severne Irske na više Olimpijskih igrara, a takođe i nekadašnji rukometaš i trener, koji je bio uključen u edukaciju trenera u oblasti snage, kondicije i fiziologije vežbanja.

U okviru svog izlaganja, prof. Cardinale je predstavio preporuke i smernice o eventualnim pobolšanjima koja se mogu učiniti na nivou morfoloških i funkcionalnih sposobnosti sportista, posebno ističući značaj koji praćenje razvoja ima na samom početku sportske karijere za svakog pojedinca.Takođe je veoma aktivno razmatrana i pomalo kontraverzna tema rane specijalizacije u sportu sa poređenjem mišlljenja koje imaju kliničari i naučnici u oblasti sportsle medicine. Predavanje je bilo zaokruženo veoma aktivnom online diskusijom u kojoj su domaći i strani stručnjaci iz oblasti sportske medicine i ortopedije kroz mnogobrojna pitanja razrešili nedoumice koje imaju u svojoj praksi. Struktura učesnika je bila veoma raznovrsna kako prema zanimanju, tako i prema lokaciji sa koje su se uključivali, od Osla, Rige, preko Beograda, Niša, Skoplja i Soluna, do Dohe i Dubajia.