Prof. dr Johannes Tol

Prof. dr Johannes Tol je iskusni lekar sportske medicine, ali i naučnik, koji je istraživanja za svoju doktorsku diertaciju sproveo u oblasti izučavanja skočnog zgloba i svoj dalji rad nastavlja da mentorisnjem budućih doktorata u ovoj oblasti. Ugledni je lekar i istraživač, sa bogatim iskustvom kao koordinator za klinička istraživanja u Aspetaru (Doha, Katar), ali i stariji pomoćni urednik u časopisu British Journal of Sports Medicine i glavni lekar za mlade fudbalere u FK Ajaks.

Predavanje prof. dr Johannes Tol

Prof. dr Johannes Tol, specijalista sportske medicine koji je prvi specijalista obe oblasti koji je unapređen u zvanje prfeosra na Amsterdam UMC, (Amsterdam, Holandija), specijalizovan u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana povreda potkolenice održao je u okviru akrivnosti Belgrade Sports Medicine E Foruma predavanje na temu „Acute hamstring injuries“, 04. juna 2020.

Kao koordinator naučnoitraživačkog centra klinike Aspetar u Dohi (Katar), ali i pomoćni urednuik jednog od najprestižnijih časopisa u oblasti sportske medicine „British Journal of Sports Medicine“ i glavni lekar juniorskog tima fudbalskog kluba Ajak, prof. dr Tol je predstavio najnovije smernice u oblasti dijagnostike i tretmana najčešćih povreda potkolenice u populaciji vrhunskih fudbalera, kao i preporuke o adekvatnoj proceni o povratku povređenih futbalera na teren nakon procesa rehabilitacije.

Predavanje je bilo zaokruženo veoma aktivnom online diskusijom u kojoj su domaći stručnjaci iz oblasti sportske medicine, radiologije i ortopedije podelili sopstvena iskustva i kroz mnogobrojna pitanja uporedili protokole  koje samostalno primenjuju, sa protokolima preporučenim od strane evropskih stručnjaka. Učesnici webinara su se uključili sa mnogobrojnih lokacija od Londona, Amsterdama, Osla, Rige, preko Beograda, Niša, Soluna, do Dohe i Dubajia, omogućivši na taj način veoma živopisnu razmenu iskustava.