Dr. Khalid Al-Khelaifi

Predavanje dr Khalid Al-Khelaifi

Dr Khalid Al-Khelaifi, ortoped orijentisan ka oblasti sportske medicine, specijalista za artroskopiju i rekonstruktivnu hirurgiju kolena i ramena održao je u okviru akrivnosti Belgrade Sports Medicine E Foruma predavanje na temu „Anterior shoulder instability“, 18. juna 2020.

U svom predavanju  dr Al-Khelaifi je predstavio najnovije smernice u oblasti dijagnostike i tretmana nestabilnosti zgloba ramena (kako invazivnih tako i neinvazivnih) u populaciji vrhunskih sportista, kao i preporuke o preventivnim merama među sportistima koji su razvoju patologije zgloba ramena najpodložniji usled repetitivnosti pokreta koje sportske discipline zahtevaju.

Predavanje je bilo zaokruženo veoma aktivnom diskusijom u kojoj su domaći stručnjaci iz oblasti sportske medicine i ortopedije podelili sopstvena iskustva i kroz mnogobrojna pitanja uporedili protokole  koje samostalno primenjuju, sa protokolima preporučenim od strane svetskih stručnjaka. Učesnici webinara su se uključili sa mnogobrojnih lokacija od Londona, Rige, preko Beograda, Niša, Sofije, Soluna, do Dohe i Dubajia, omogućivši na taj način veoma živopisnu razmenu iskustava.