Dr Maria Carmen Adamuz

Predavanje dr Maria Carmen Adamuz

Dr Maria Carmen Adamus, španska kardiološkinja sa ogromnim iskustvom na polju kliničke i sportske kardiologije održala je u okviru akrivnosti Belgrade Sports Medicine E Foruma predavanje na temu „Cardiovascular considerations for the RTP after COVID19“, 25. juna 2020.

U svom predavanju je dr Adamuz predstavila najnovije smernice u oblasti kardiovaskularne procene vrhunskih sportista pre povratka redovnoj sportskoj aktivnosti u doba pandemije SARS Cov2, sa ciljem prevencije pojave kardioloških rizika nakon povratka sa prinudne pauze od sportskih aktivnosti. U fokusu predavanja tekođe su bile i sve neophodne mere prevencije koje je potrebno ispuniti kako bi se transmisija virusa među sportistima i njihovim stručnim timovima svela na minimum.

Predavanje je bilo zaokruženo veoma aktivnom diskusijom u kojoj su domaći stručnjaci iz oblasti sportske medicine i kardiologije podelili sopstvena iskustva i kroz mnogobrojna pitanja uporedili protokole  koje samostalno primenjuju, sa protokolima preporučenim od strane svetskih stručnjaka. Učesnici webinara su se uključili sa mnogobrojnih lokacija od Rige, preko Beograda, Niša, Sofije, Soluna, do Dohe i Dubajia, omogućivši na taj način veoma živopisnu razmenu iskustava.