Aleksandra Maričić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Podstcanje starijih lica u Srbiji na redovnu fizičku aktivnost, sticanje  teorijskih i praktičnih znanja  o medicinskim i psihološkim efektima fizičke aktivnosti.

Biografija:

Rođena 28. 07. 1992. u Beogradu. Završila Prvu beogradsku gimnaziju 2011. godine nakon čega upisuje Visoku medicinsku školu strukovnih studija Milutin Milanković koju završava 2014 godine sa diplomskim radom na temu Multiple skleroze. U toku studiranja zanima se za psihologiju, po završetku studija na Visokoj medicinskoj školi upisuje Psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum koju zadvršava 2020. godine .Učesnik Work and travel programa studentske razmene u Americi 2017, 2018 i 2019. godine u NY, NJ, Massachusettsu -Bostonu i Coloradu. Sportom se bavi od šeste godine, umetničkim plivanjem, karateom takmičarski sa osvojene dve medalje na međunarodnim takmičenjima, aikidom, yogom, tenisom , savremenim i jazz baletom. Trenutno član napredne grupe baletskog kluba Pirouette. Tečno govori Engleski, Francuski i Španski jezik.