Ana Novković

Razlog upisa na Master studije PAHET

Želja za podizanjem kompetencija u oblasti fizičke aktivnosti, fitnesa i zdravlja. Smatram da je za holističko sagledavanje pojedinca, planiranje i programiranje njegove fizičke aktivnosti sa krajnjim ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja, neophodno poznavanje sportske medicine, sportske fiziologije, sportske nauke i kineziologije. To su upravo oblasti koje su najzastupljenije u ovom studijskom programu.

Biografija:

Rođena u Nišu 1981. godine. Završila srednju medicinsku školu i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu. Za vreme studija i nakon toga posvećuje se radu u oblasti fitnesa i rekreacije sa starijom populacijom, odraslim osobama i decom. Kao instruktor grupnih i individualnih programa stiče iskustvo u sportsko-rekreativnim i fitnes centrima i školicama sporta. Svoja znanja iz oblasti fitnesa i pilatesa usavršavala je na seminarima u organizaciji asocijacija i udruženja licenciranih fitnes i pilates trenera. Radila je i na poslovima medicinskog tehničara u domovima zdravlja u Nišu i Beogradu.