Nikola Knežević

Razlog upisa na Master studije PAHET

Kroz studije se sreće sa usko povezanim sportskim granama medicine koje mu bude nova interesovanja i daju motiv za izučavanje i dalje usavršavanje u sektoru sportske medicine. Master program fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem upisuje kako bi stekao kompetentno znanje i diplomu za budući rad u sferi interesovanja prevencije i rehabilitacije povreda kod sportista.

Biografija:

Nikola Knežević,rodjen 11.04.1995. u Vukovaru. Osnovno obrazovanje stiče u Osnovnoj školi Trpinja. Dalje školovanje nastavlja u Srednjoj Ekonomskoj školi u Vukovaru,sa primerenim vladanjem i odličnim uspehom. Zatim 2014. upisuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu koji uspešno završava 2020.godine. U toku studija stiče licencu Sportskog operativnog trenera fudbala na istoimenom fakultetu. Fudbal je Nikolino najveće interesovanje još od davne 2002. godine kada počinje da trenira u FK Sinđelić gde ostaje sve do danas. Uporedo sa obrazovanjem, aktivno se bavi fudbalom kao igrač, a takođe i kao trener mlađih kategorija. Svoje znanje ima je priliku i da pokaže u Cirihu (Švajcarska) gde je radio određeni period 2018. godine kao personalni trener.