Dino Adrović

Razlog upisa na Master studije PAHET

Cilj mi je da steknem dodatna znanja o uticaju fizičke aktivnosti na organizam iz medicinskog aspekta, a posebno iz domena prilagođavanja i doziranja aktivnosti shodno potrebama pojedinca.

Biografija:

Rođen u Beogradu 24.10.1994. gde je završio osnovnu i srednju školu. Aktivno se bavio odbojkom od 2005. do 2014. u OK Obilić. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu diplomirao je 2020. godine. Na studijama ostvario prosek ocena od 9,04. Za vreme studija radio kao trener mlađih kategorija u OK Spas u periodu od 2016. do 2017. godine. U periodu od 2017. do danas radi kao trener grupnih programa u oblasti rekreacije. Najveći stepen interesovanja vezan je za trening u cilju prevencije povreda i rehabilitaciju rekreativaca i sportista, kao i kondicionu pripremu sportista u košarci, odbojci, tenisu i fudbalu.