Nikola Jovičić

Razlog upisa na Master studije PAHET

Na master studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem uputila me je želja za povezivanjem dosadašnjih znanja iz oblasti sporta sa sticanjem novih znanja iz prevencije povreda, poboljšanja zdravlja i rehabilitacije putem fizičkog vežbanja. Koliko je bitna adekvatna prevencija povreda i kvalitetna rehabilitacija nakon povreda, sam shvatio nakon operacije kolena, što je jedan od glavnih razloga zbog kojih sam se opredelio da upišem ovaj smer.

Biografija:

Rođen 31.12.1993. u Glini (Hrvatska). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, upisao sam 2013. Diplomski rad na temu „Prevencija nastanka sindroma bolne prepone“ sam odbranio 2020.god. sa ocenom 10 na katedri Biologije razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine i stekao zvanje diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta.