Tanja Nikočev

Razlog upisa na Master studije PAHET

Krajem 2019. godine imala je privilegiju da radi sa nekim članovima A vaterpolo reprezentacijom Srbije kao i mlađim selekcijama, što je dodatno podstaklo njeno interesovanje za ovu oblast (trening i specifične povrede sportista, kao i pravilan rast i ravoj dece i učestalost sve većih metaboličkih poremećaja) te u njoj želi da nastavi da se usavršava.

Biografija:

Tanja Nikočev je rođena 28. marta 1994. godine u Pančevu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac Vukove diplome. Diplomirala je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,03. Nakon diplomiranja, upisala je master akademske studije na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu i master akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu .U toku dosadašnjih studija, radila je kao demonstrator u nastavi na predmetu TiM Rekreacije. Tanja ima završen kurs skijanja i radila je kao instruktor skijanja za decu. U toku školske 2017/2018. godine radila je na internacionalnom kampu vodenih sportova „Number One“ pri kojem je sarađivala sa mnogim sportistima i eminentnim trenerima. Od 2018. godine Tanja je koordinator kampa vodenih sportova „Number One“ i vaterpolo kluba „WIND SPORT“.