Daliborka Stanković

Razlog upisa na Master studije PAHET

Ovaj master sam upisala zbog nerazdvojne kombinacije medicine i sporta sa željom da naučim da sagledavam sport i trening kroz malo drugačiji, medicinski, aspekat.

Biografija:

Daliborka Stanković je rođena 23.01.1996. u Bajinoj Bašti gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu 2019.godine nakon čega upisuje master akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvovala je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu 2019.godine izlaganjem svog diplomskog rada na temu „Profil antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkašica uzrasta 13-15 godna“ koji je objavljen u Zborniku radova. U toku dosadašnjih studija radila je kao instruktor skijanja za decu, trener u atletskom klubu „Partizan“ sa pionirsko-juniorskom selekcijom i kao personalni trener. Od 2020.godine radi na oporavku i rehabilitaciji sportista i rekreativaca u Fizio Vračaru.