Konkurs za upis na doktorske akademske studije trećeg stepena za školsku 2020/2021

Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet  raspisuje Konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2020/2021. Među modulima je i naš modul – Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim  veštinama.

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji i visini školarine mogu se videti na internet stranicama Medicinskog fakulteta.

Link http://med.bg.ac.rs/?p=19783