Radionica za studente medicine na razmeni – elektrokardiogram u miru – izvođenje i analiza

Kako bismo olakšali učestvovanje polaznika avgustovske grupe studenata medicine na razmeni (program IFMSA Srbija) u aktivnostima Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem, organizovali smo radionicu čija je tema bila registrovanje elektrokardiograma u miru i njegovo tumačenje.

Studenti su u okviru ove radionice ovladali tehnikom postavljanja elektroda i registrovanja elektrokardiograma u miru. Svako od studenata izveo je pregled na jednom od kolega uz nadgledanje od strane članova Laboratorije. Nakon registrovanja elektrokardiograma, studenti su bili detaljno upućeni u sve korake njegove analize i svako je prema navedenim koracima analizirao elektrokardiogram koji je registrovao.

U poslednjem delu radionice sa studentima iz Italije, Poljske, Slovačke, Španije i Maroka diskutovali smo o promenama na elektrolardiogramu koje se mogu registrovati kod sportista usled adaptacionog odgovora srca na fizički napor.

Predavači na radionici bile su stalne članice Laboratorije asist. dr Rada Jeremić, specijalizantkinja interne medicine i asist. dr Biljana Đurić, specijalista sportske medicine.

Posted by medadmin in Obaveštenja

Radionica za studente medicine na razmeni – određivanje posebne zdravstvene sposobnosti za učešće u sportskim aktivnostima u populaciji vrhunskih sportista takmičara – protokol Republike Srbije

Za polaznike avgustovske grupe studenata medicine na razmeni (program IFMSA Srbija) organizovali smo radionicu čija je tema bila određivanje posebne zdravstvene sposobnosti za učešće u sportskim aktivnostima u populaciji vrhunskih sportista takmičara, sa posebnim osvrtom na funkcionalnu dijagnostiku u vrhunskom sportu.

Radionica je obuhvatila prikaz svih zdravstvenih pregleda koji se sprovode u cilju određivanja posebne zdravstvene sposobnosti za učešće u sportskim aktivnostima u populaciji vrhunskih sportista takmičara:

  • Prikupljanje opštih podataka o sportisti
  • Prikupljanje podataka o sportskoj aktivnosti kojom se sportista bavi
  • Uzimanje medicinske anamneze
  • Određivanje antropometrijskih parametara sportiste (telesna masa, telesna visina, indeks telesne mase, procenat telesne masti, procenat mišića – metodom bioimpendance)
  • Fizikalni pregled sportiste
  • Elektrokardiogram u miru
  • Laboratorijska ispitivanja kompletne krvne slike i biohemijskih parametara
  • Ultrazvučni pregled srca
  • Test opterećenja na ergometru sa kontinuiranim praćenjem EKG-a

Predavači na radionici bili su stalni članovi Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem: prof. dr Marina Đelić, specijalista pedijatrije, asist. dr Biljana Đurić i asist. dr Nikola Topalović, specijalisti sportske medicine.

Studenti iz Italije, Poljske, Slovačke, Španije i Maroka imali su jedinstenu priliku da od početka do kraja isprate svaki korak zdravstvenog pregleda u cilju određivanja posebne zdravstvene sposobnosti za učešće u sportskim aktivnostima, koji se u Republici Srbiji sprovodi prema Pravilniku o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka iz juna 2020. godine.

Posted by medadmin in Obaveštenja

Radionica za studente medicine na razmeni – Pregled kolena i skočnog zgloba

U cilju upoznavanja studenata medicine na razmeni, u okviru programa koji organizuje IFMSA Srbija, organizovali smo praktičnu radionicu, koju je vodio prvi strani student na specijalizaciji Sportske Medicine, dr Omar Al Seyrafi.

Dr Al Seyrafi je trenutno zaposlen kao načelnik Klinike za koštano-mišićna oboljenja unutar Aspetar klinike, Doha, Katar.  U okviru svog rada na Klinici,  Dr Al Seyrafi svakodnevno vrši preglede koštano-mišićnog sistema, kako kod vrhunskih sportista, tako i kod fizički aktivnog stanovništva opšte populacije. Svoje višegodišnje iskustvo u pregledu koštano-mišićnog sistema preneo je ovom prilikom mladim kolegama na razmeni u okviru dvočasovne radionice.

Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem, sa velikim ponosom ističe svoju jedinstvenu mogućnost da u okviru rada i aktivnosti studentima na razmeni približi veštine i iskustva jedne od svetski priznatih klinika sportske medicine, kakva je Aspetar klinika u Dohi, Katar.

Posted by medadmin in Obaveštenja

Nova grupa studenata medicine na razmeni – tim Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem okuplja nove članove i tokom avgusta

Održavanje povoljnih epidemioloških uslova tokom letnjeg perioda, omogućilo nam je da u našoj Laboratoriji ugostimo još jednu grupu studenata koji učestvuju u IFMSA razemenskom programu.

U smeni planiranoj za avgust 2021. godine, našoj Laboratoriji pridružilo se šestoro studenata iz Italije, Poljske, Slovačke, Španije i Maroka. Na prvom zajedničkom sastanku upoznavanja, ukratko smo im predstvili istorijat Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za medicinsku fiziologiju, kao i celokupnu aktivnost naše Laboratorije, kako u zdravstvenom, tako i u naučnom domenu.

Takođe smo organizovali i upoznavanje studenata na razmeni, sa dr Omarom Al Seyrafi-em, prvim stranim studentom na specijalizaciji Sportske medicine.

Posted by medadmin in Obaveštenja

Katedra sportske medicine dobija “pojačanje“ sa Aspetar klinike, Doha, Katar – dr Omar Al Seyrafi je prvi upisani strani specijalizant

Katedra sportske medicine sa velikim ponosom ističe još jedan od brojnih uspeha u nizu svoje pedesetjednogodišnje tradicije u edukaciji lekara sportske medicine. Naime, u ovoj školskoj 2020/21. godini i pored pandemije COVID19, proširili smo svoj tim specijalizanata, ne samo lekarima zemalja iz okruženja (dvoje specijaliztanta dolazi iz Crne Gore) već i istaknutim lekarom dr Omar Al Seyrafi – em, koji dolazi sa Aspetar klinike, Doha, Katar, jedne od najvećih i najprestižnijih klinika sportske medicine na svetu. Za ljubitelje fudbala važno je istaći da medicinski tim lekara Aspetar klinike pruža medicinske usluge Pari Sen Žermen-u, klubu čiji su članovi najpoznatiji fudbaleri sveta.

Izuzetna nam je čast što je dr Al Seyrafi, pored svih njemu dostupnih edukativnih centara širom sveta, (mnoge je lično posetio) izabrao baš naše studije kao nastavak i istovremenu krunu svoje desetogodišnje karije u oblasti sportske medicine. Ističemo da je dr Al Seyrafi naše studije upisao na srpskom jeziku i da u kontinuitetu uči naš jezik, uz koji takođe upoznaje brojne kulturološke karakteristike ovog podeblja, što će mu kasnije omogućiti lakšu komunikaciju kako sa našim istaknutim vrhunskim sportistima i našim ekspertima u oblasti sportske medicine, tako i sa ostalim kolegama na specijalizaciji. Savladavanje veština prema našem programu specijalizacije, posebno saradnja sa klupskim lekarima – mentorima na našoj specijalizaciji, pomoći će dr Al Seyrafi-u u organizaciji medicinskih timova na jednom od stadiona za čije će medicinsko obezbeđenje biti odgovoran tokom Svetskog prvenstva u fudbalu koje će se organizovati u Kataru 2022. godine.

Inače, dr Al Seyrafi je zaposlen kao lekar opšte prakse na Klinici Aspetar od 2012. godine, gde se u svom radu susretao kako sa sportistima, tako i sa aktivnim pripadnicima  opšte populacije. Dr Al Seyrafi je započeo svoju karijeru u oblasti skrininga sportista stekavši veoma bogato iskustvo u radu sa vrhunskim sportistima u okviru mnogobrojnih svetskih takmičenja u gimnastici, biciklizmu i fudbalu. Poseduje bogato iskustvo u radu sa paraolompijcima, što ga ističe u našoj oblasti s obzirom na sve specifičnosti i vulnerabilnosti ove grupe. Trenutno je, dr Al Seyrafi načelnik odeljenja na Klinici za koštano – mišićna oboljenja.

Od novebmra 2020. godine, dr Al Seyrafi je aktivno angažovan u našoj Laboratoriji za medicinu sporta i terapiju vežbanjem, pohađa nastavu na svim Klinikama u oviru kruženja prema kurikulumu specijalizacije, stičući neophodna znanja i veštine u oblasti sportskih nauka, istovremeno deleći svoje bogato iskustvo sa ovdašnjim specijalistima i specijalizantima sportske medicine.

Hvala našim učiteljima i sadašnjim članovima Katedre, koji su nas svojim radom i dostignućima postavili na listu konkurentnih edukativnih centara u oblastih sportskih nauka. Posebno se zahvaljujemo prof. dr Nebojši Popoviću, Visiting profesoru našeg Fakulteta, istaknutom ortopedu i nosiocu zlatne medalje sa Olimpijskih igara koji je omogućio susret duge tradicije naše Katedre i kolega sa prestižne klinike. Hvala prof. Popoviću na konstantnoj podršci u akademskoj saradnji koja se ogleda u naučnoj promociji dostignuća sportske medicine Srbije, ali i u promociji naših najboljih sportista.

Dolaskom dr Al Seyrafi-a, Katedra sportske medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ostvaruje svoju viziju edukacije lekara sportske medicine ne samo iz regiona, već i celog sveta.

Dobro došli ste da nam se svi pridružite.

Posted by medadmin in Obaveštenja

Konkurs za upis na master akademske studije “Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem“ za školsku 2021/2022

Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet  raspisuje Konkurs za upis na master akademske studije “Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem“ za školsku 2021/2022.

Dobro došli!

Konkurs za upis na na master akademske studije – Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji i visini školarine mogu se videti na internet stranicama Medicinskog fakulteta.

Link http://med.bg.ac.rs/?p=23413

Posted by medadmin in Obaveštenja
Load more